Problemy kulturowe w tłumaczeniu anglojęzycznych tytułów filmów na język polski

Jadwiga Suwaj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.013

Abstrakt


W niniejszym artykule prześledzone zostają problemy kulturowe występujące w tłumaczeniu tytułów filmowych z języka angielskiego na polski (takie jak nazwy własne, cytaty, nawiązania do innych utworów). Artykuł omawia najczęściej powtarzające się tendencje w ich przekładzie (na podstawie podziału Tomaszkiewicz) i odpowiada na pytania, jaką rolę odgrywa tłumacz i tłumaczenie, czy próbuje się zachować elementy kulturowe i kiedy są one udomawiane czy też neutralizowane oraz jak globalizacja wpływa na praktykę tłumaczeniową.


Słowa kluczowe


przekład kulturowy; tłumaczenie tytułów filmowych; naturalizacja; egzotyzacja; neutralizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Doyle, M.S., 1989, „Contemporary Spanish and Spanish American Fiction in English: Tropes of Fidelity in the Translation of Titles”, [w:] Translation Review, nr 30 (1), s. 41–46.

Garcarz, M., 2007, Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski, Kraków.

Genette, G., 1997, Paratexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge.

Jarniewicz, J., 2000, „Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją”, [w:] Przekładając nieprzekładalne, W. Kubiński, O. Kubińska, T.Z. Wolański (red.), Gdańsk, s. 477–483.

Lipiński, K., 2006, Vademecum tłumacza, Kraków.

Rudolf, K.F., 2000, „O przekładalności tytułów”, [w:] Przekładając nieprzekładalne, W. Kubiński, O. Kubińska, T.Z. Wolański (red.), Gdańsk, s. 485–489.

Tomaszkiewicz, T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa.

Venuti, L., 1995, The Translator’s Invisibility: A History of Translation, London–New York.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism