Indywidualna stylistyka autora w przekładzie literackim na przykładzie powieści Joanny Bator "Piaskowa góra" i jej tłumaczenia na język niemiecki

Dawid Łuczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.009

Abstrakt


Banalne byłoby wymienianie takich umiejętności czy predyspozycji tłumacza jak perfekcyjna znajomość języka, z którego tłumaczy czy jego talent literacki. Interesujące aspekty pojawiają się wówczas, gdy zmierza on ku granicom – tam, gdzie podejmuje strategiczne decyzje, gdzie decyduje o tym, na ile może zaufać czytelnikowi, na ile może poszerzyć język czy kulturę docelową, gdzie i w jaki sposób ustala granice akceptowalności. Analizując kontrastywnie dwa teksty, można stwierdzić i ocenić, na ile wybrane przez tłumacza strategie są uzasadnione, a kiedy przeciwnie – decydując się na udomowienie, zatraca on niepotrzebnie pewną część potencjału tekstu wyjściowego i tworzy fasadę zachowania autentyczności lub odwrotnie – kiedy zbyt daleko idąca egzotyzacja powoduje nieczytelność tekstu. W kontekście tych rozważań teoretycznych przeprowadzona została analiza wybranych fragmentów powieści Joanny Bator Piaskowa Góra i jej tłumaczenia na język niemiecki pt. Sandberg.


Słowa kluczowe


styl literacki; estetyka indywidualna; ekwiwalencja formalno-estetyczna; przekład literacki; egzotyzacja; udomowienie; Joanna Bator; Esther Kinsky

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albrecht, J., 1998, Literarische Übersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung, Darmstadt.

Bator, J., 2013, Piaskowa Góra, wyd. 2, Warszawa.

Bator, J., 2014, Sandberg, tłum. E. Kinsky, Berlin.

Bralczyk, J., 2003, hasło „kocia wiara”, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/kocia-wiara;3315.html (dostęp: 8 czerwca 2016 r.).

Even-Zohar, I., 2009, „Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim”, tłum. M. Heydel, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków.

Kinsky, E., 2013, Fremdsprechen. Gedanken zum Übersetzen, Berlin.

Koller, W., 1992, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Wiesbaden.

Leech, G., Short, M., 2007, Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, London.

Reiß, K., 1976, Texttyp und Übersetzungsmethode: der operative Test, Kronberg.

Schleiermacher, F., 1838, „Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens”, [w:] idem, Sämmtliche Werke, Berlin, cyt. za: Albrecht, J., 1998, Literarische Übersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung, Darmstadt.

Schultze, B., 2008, „Individualästhetik als Beobachtungsort literarischer Übersetzungen”, [w:] Ästhetik und Kulturwandel in der Übersetzung, M. Krysztofiak (red.), Frankfurt/Main.

Sławiński, J. (red.), 2002, Słownik terminów literackich, Wrocław.

Snell-Hornby, M. i in., 2003, Handbuch Translation, Tübingen.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism