Angielskie ekwiwalenty teminu "wykonawca testamentu"

Anna Kizińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.006

Abstrakt


Celem artykułu jest wstępna ocena angielskich ekwiwalentów polskiego terminu „wykonawca testamentu” proponowanych w najbardziej popularnych specjalistycznych słownikach dwujęzycznych. Badane ekwiwalenty to między innymi „executor of a will”, „executor of testament” i „executor nominate”. Aby ocenić proponowane ekwiwalenty w artykule poddano analizie definicje polskich terminów oraz definicje ich ekwiwalentów występujących w słownikach prawa brytyjskiego. Ponadto sprawdzono, czy proponowane ekwiwalenty występują w dokumentach źródeł prawa brytyjskiego oraz tekstach doktryny (podręczniki prawnicze). W artykule zostały również określone techniki przekładowe, zastosowane podczas formułowania omawianych ekwiwalentów.


Słowa kluczowe


termin prawny; ekwiwalent; ekwiwalent funkcjonalny; technika przekładowa; kalka; wykonawca testamentu; prawo spadkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berezowski, L., 2015, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?, Warszawa.

Birks, P., 2000, English Private Law, t. 1–2, Oxford.

Gizbert-Studnicki, T., 1986, „Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej”, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z nauk politycznych, nr 26.

Jopek-Bosiacka, A., 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa.

Kalina-Prasznic, U. (red.), 2007, Encyklopedia prawa, Warszawa.

Kawałko, A., Witczak, H., 2010, Prawo spadkowe, Warszawa.

Kerridge, R., Brierley, A.H.R., 2009, Parry and Kerridge: The Law of Succession, 12th edition, London.

Kierzkowska, D., 1991, Kodeks tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2008, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Kizińska, A., 2015, Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe, Warszawa.

Kordasiewicz, B. (red.), 2016, System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, wyd. 4, Warszawa.

Lukszyn, J., Zmarzer W., 2001, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.

Morawski, L., 1980, „O pewnym rozumieniu prawa i faktu oraz o niektórych jego zastosowaniach”, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, s. 185–204.

Šarčević, S., 1997, New Approach to Legal Translation, The Hague.

Wróblewski, B., 1948, „Język prawny i prawniczy”, [w:] Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prawniczej, nr 3.

Zelek, M., 2015, „Objaśnienia do art. 9812 s-9901 ”, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088 Duże Komentarze Becka, M. Gutowski (red.), t. 2, Warszawa, s. 1587–1649.

A Dictionary of Law, 2003, Oxford.

Curzon, L., 2002, Dictionary of Law, New York.

Jowitt’s Dictionary of English Law, 1959, London.

Borkowski, T., 2011, Polsko-angielski słownik terminów prawnych Polterm z definicjami, Warszawa.

Bujalski, R., 2009, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, Warszawa.

Jaślan, J. i H., 2015, Słownik terminologii prawnej i ekonomicznej angielsko-polski, Warszawa.

Myrczek-Kadłubicka, E., 2013, Dictionary of Law Terms, Polish-English, Warszawa.

Ożga, E., 2009, The Great Dictionary of Law and Economics, Vol. 2 Polish-English, Warszawa.

Pieńkos, J., 2002, Polsko-angielski słownik prawniczy, Kraków.

Słownik prawny polsko-angielski, 1986, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Strony internetowe British National Corpus, www.natcorp.ox.ac.uk (dostęp: 20 czerwca 2016 r.).

legislation.gov.uk (dostęp: 20 czerwca 2016 r.).

Merriam-Webster Online Dictionary http://www.merriam-webster.com/dictionary/executor%E2%80%93nominate (dostęp: 20 czerwca 2016 r.).

The Scottish Parliament, Publications, http://www.gov.scot/Publications/2013/03/9207/13 (dostęp: 20 czerwca 2016 r.).

Twardo, S. 2009, Korpusy tekstowe a tworzenie materiałów na zajęcia z języków obcych, V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna „Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw”, Ustroń, 24–26 IV 2009, http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/twardo.pdf (dostęp: 20 czerwca 2013 r.).

www.gov.uk (dostęp: 22 czerwca 2016 r.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z dnia 18 maja 1964 r.).

Ulster Bank Act 1992, Citibank International Act 1993, Unibank Act 1993, Commercial and Private Bank Act 1991, Allied Irish Banks Act 1993, HBOS Group Reorganisation Act 2006, Barclays Group Reorganisation Act 2002, Australia and New Zealand Banking Group Act 1996 oraz HSBC Investment Banking Act 2002, National Australia Group Europe Act 2001, HFC Bank Act 1999, Lloyds TSB Act 1998, Hill Samuel Bank and United Dominions Trust Act 1994, Cemeteries Clauses Act 1847.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism