Potencjalne wykładniki napięć afektywnych w tłumaczeniach poezji dla dzieci

Edyta Manasterska-Wiącek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.015

Abstrakt


Elementy tekstu, które mogą wpłynąć na emocje odbiorcy, mają potencjał afektywny. Napięcia afektywne w tekście będą wiązały się z możliwą reakcją emocjonalną czytelnika – reakcją afektywną. Na przykładzie tłumaczeń wierszy Sergiusza. Michałkowa dla dzieci autorka artykułu poszukuje takich jednostek, które potencjalnie wpływają na emocje dziecięcego odbiorcy. Jak się okazuje, mogą je stanowić m.in. słowa nacechowane emocjonalnie, a także leksyka o zabarwieniu neutralnym, leksemy wpływające na niejasność komunikatu.


Słowa kluczowe


dziecięcy odbiorca; przekład dla dzieci; napięcie afektywne; reakcja afektywna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Michałkow Sergiusz, Małym nieposłusznym. Wiersze, bajki i opowiadania, Warszawa 1988.

Mikhalkov Sergey, Stikhi i skazki, Moskva 1960.

Chasy: Zegarki, przeł. Janusz Minkiewicz.

Kotyata: Kocięta, przeł. Wanda Grodzieńska.

Foma: Tomek, przeł. Włodzimierz Boruński.

Ne spat'!: Nie spać!, przeł. Igor Sikirycki.

Barany: Barany, przeł. Janusz Minkiewicz.

Sashina kasha: Kasza Saszy, przeł. Wanda Grodzieńska.

Tridtsat' shest' i pyat': Trzydzieści sześć i pięć, przeł. Wanda Grodzieńska.

Bilikiewicz, A. (red.), 2001, Psychiatria dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Bugajski, M., 2007, Język w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hochschild, A. R., 2012, „Praca emocjonalna, reguły odczuwania i struktura społeczna”, [w:] Emocje w kulturze, M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 213–243.

Hurlock, E. B., 1960, Rozwój dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Leavitt, J., 2012, „Znaczenie i czucie w antropologii emocji”, [w:] Emocje w kulturze, M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 59–99.

Lutz, C. A., 2012, „Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa”, [w:] Emocje w kulturze, M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 27–56.

Manasterska-Wiącek, E., 2015, Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Markowski, A., 2012, Wykłady z leksykologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szczęsna, M, 2014, „Zarazić strachem”. O szczególnej więzi pomiędzy Micińskim a Delacroix, „Polonistyka”, nr 4, s. 35.

Udzik, B., 2014, Emocje w języku, język emocji, „Polonistyka”, nr 4, s. 9–12.

Wierzbicka, A., 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Wierzbicka, A., „Język i metajęzyk: kwestie kluczowe w badaniach nad emocjami”, [w:] Emocje w kulturze, M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 245–277.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism