Na ścieżce kariery: tłumacz tekstów medycznych w kontekście wymagań zawodowych

Ewa Kościałkowska-Okońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.011

Abstrakt


Tłumaczenie tekstów medycznych obejmuje cały szereg różnego rodzaju dokumentów (np. dokumentację urzędową związaną z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, teksty medyczne o charakterze edukacyjno-informacyjnym czy też dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia pacjenta). Wyzwaniem dla tłumacza jest więc specjalistyczna terminologia oraz konieczność posiadania i ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z dziedziną. W artykule zostaną przedstawione wyzwania i wymagania, którym musi sprostać tłumacz tekstów medycznych.


Słowa kluczowe


tłumaczenie tekstów medycznych; język specjalistyczny; tekst medyczny; terminologia; kompetencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albin, V., 1998, “Translating and formatting medical texts for patients with low literacy skills”, [w:] Translation and Medicine, H. Fischbach (red.), Amsterdam/Philadelphia, s. 117–129.

Amabile, T., 1996, Creativity in context, Westview.

Beeby, A., Ensinger, D., Presas, M., (red.), 2000, Investigating Translation Competence, Amsterdam.

Fischbach, H., 1998, Translation and Medicine, Amsterdam/Philadelphia.

Kościałkowska-Okońska, E., 2015, Tłumacz przysięgły a pułapki tekstów medycznych, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, M. Krajewska, L. Zieliński (red.), nr 10, s. 127–138.

Montalt-Resurreccio, V., Gonzalez Davies, M., 2007, Medical Translation Step by Step, Manchester.

Montalt-Resurreccio, V., Shuttleworth, M., 2012, Translation and knowledge mediation in medical and health settings. Linguistica Antverpiensia New Series – Themes in Translation Studies, Vol. 11, Antwerpia.

O’Neill, M., 1998, “Who Makes a Better Medical Translator: The Medically Knowledgeable Linguist or the Linguistically Knowledgeable Medical Professional? A Physician’s Perspective”, [w:] Translation and Medicine, H. Fischbach (red.), Amsterdam/Philadelphia, s. 69–80.

Risku, H., 1998, Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit, Tubingen.

Schaffner, C., Adab, B., (red.), 2000, Developing translation competence, Amsterdam.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism