Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego i przysięgłego)

Roberto Mayoral Asensio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2016.017

Abstrakt


(tłumaczyła z hiszpańskiego Agata Pankow)

Autor artykułu opisuje praktyczne aspekty działalności tłumaczeniowej, które można odnaleźć w wielowymiarowej pracy tłumacza. Skupia się on na czynnościach charakterystycznych dla tłumaczenia specjalistycznego, w szczególności dla tłumaczenia prawniczego i poświadczonego. Pokazuje wieloaspektowość pracy tłumacza jako: mediatora, językoznawcy, prawnika, naśladowcy, badacza, detektywa, biznesmena, profesjonalisty, usługodawcy publicznego, dobroczyńcy, opiekuna, notariusza, posłańca, specjalisty do spraw ryzyka, deontologa, ucznia, szkoleniowca, teoretyka, rzemieślnika i twórcy.


Słowa kluczowe


tłumacz zawodowy; tłumaczenie poświadczone; wielowymiarowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Díaz, J., 1997, El subtitulado en tanto que modalidad de traducción fílmica dentro del marco teórico de los Estudios sobre Traducción (Misterioso asunto en Manhattan, Woody Allen, 1993), praca doktorska, Universitat de València, Walencja.

Feria, M., 2002, La traducción fehaciente del árabe al español. Fundamentos históricos, jurídicos y metodológicos, praca doktorska, Universidad de Málaga, Malaga.

Nord, C., 1997, Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained, Manchester.

Robinson, D., 1997, Becoming a Translator. An Accelerated Course, London.

Sager, J.C., 1997, „Text Types and Translation”, [w:] Text Typology and Translation, A. Trosborg (red.), Amsterdam, s. 25–42.

Venuti, L., 1995, The Translator’s Invisibility: A History of Translation, London.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism