O niektórych konsekwencjach odwoływania się do nieaktualnego stanu badań i innych mankamentach książki Joanny Krzywdy Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach Kodeksu spółek handlowych na język niemiecki, Kraków 2014, 172 str

Bolesław Cieślik, Lech Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2016.014

Abstrakt


Przedmiotem artykułu recenzyjnego jest refleksja nad książką Joanny Krzywdy Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach Kodeksu spółek handlowych na język niemiecki, w której przeprowadzono analizę tłumaczeń Kodeksu spółek handlowych na język niemiecki pod kątem przekładu terminologii specjalistycznej i zastosowanych strategii. Autorzy artykułu w pierwszej części koncentrują się na dość szczegółowym streszczeniu książki, by w dalszej części omówić jej braki. Podstawowym mankamentem omawianego opracowania jest ograniczenie stanu badań do literatury wydanej głównie w XX wieku, co prowadzi w wielu miejscach do błędnych uogólnień. Zwrócono również uwagę na niedoskonałości w strukturze i niejasny związek między rozważaniami natury teoretycznej a prezentowanymi empirycznymi badaniami w zakresie przekładu terminologii prawniczej w tłumaczeniach Kodeksu spółek handlowych.


Słowa kluczowe


terminologia języka prawnego; przekład specjalistyczny; strategie translatorskie; ekwiwalencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication), t. 1–23, Poznań 2009–2015.

Języki Specjalistyczne, Warszawa, t. 1–9, 2001–2008.

Jopek-Bosiacka, A., 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2007, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2007, „Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce”, [w:] W dialogu języków i kultur. Konferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 15–16 stycznia 2007, Warszawa, s. 237–249.

Kubacki, A.D., 2008, „Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 3/4, s. 117–127.

Kubacki, A.D., 2009, „Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych”, [w:] Lingua Legis, nr 17, Warszawa, s. 76–86.

Kubacki, A.D., 2010, „Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich?”, [w:] Lingua Legis, nr 18, Warszawa, s. 56–68.

Kubacki, A.D., 2012, Tłumaczenia poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Matulewska, A., 2007, Lingua Legis in Translation, Frankfurt am Main.

Matulewska, A., 2009, „Problemy przekładu terminologii wieloznacznej występującej w polskich tekstach aktów normatywnych”, [w:] Prawo i język, A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Warszawa, s. 85–94.

Matulewska, A., 2013, Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation, Bern.

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 1–10, 2005–2015.

Siewert, K., 2010, Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts. Eine deutsch-polnische kontrastive Studie, Bydgoszcz.

Studia Translatorica, t. 1–6, Wrocław 2010–2015.

Szubert, R., 2008, Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache, Drezno–Wrocław.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism