Przekład specjalistyczny: teoria vs. praktyka (na materiale poradników dla tłumaczy)

Tatiana Siniawska-Sujkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2015.012

Abstrakt


W artykule omawiane są, pod kątem uwzględnienia najnowszych tendencji przekładoznawczych, dwa poradniki dla tłumaczy – wydany w Rosji w 2012 r. dokument preskryptywny pt. Zalecenia dla tłumaczy, zleceniodawców i redaktorów w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz jedenasta wersja sporządzonego w Polsce przez Departament Języka Polskiego, Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych i Komisję Europejską Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy.


Słowa kluczowe


przekład specjalistyczny; tendencje przekładoznawcze; zalecenia dla tłumaczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alekseyeva, I. S., 2008, „Sovremennoye sostoyaniye teorii perevoda v Rossii (kriticheskiy obzor)”, [w:] Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, ser. 9. Vyp 1. CPB., s. 26–39.

Kierzkowska, D., 2008, „Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, s. 95–104.

Novozhenova, Z., Sinyavskaya-Suykovska, T., 2012, „ Mezhkul'turnyy kontakt v pis'mennoy kommunikatsii: k probleme translyatsii imen sobstvennykh i graficheskikh znakov”, [w:] Acta Neophilologica, XIV/1, s. 117–128.

Pis'mennyy perevod. Rekomendatsii perevodchiku, zakazchiku i redaktoru, 2012, Moskva, http://www.russian-translators.ru/perevodchesky-opit/practika/01/ (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Siniawska-Sujkowska, T., 2011, „Zastosowanie funkcjonalno-tekstowego modelu przekładu tekstów specjalistycznych (na materiale polskich i rosyjskich tekstów prawnych i prawniczych)”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 6, s. 73–84.

Siniawska-Sujkowska, T., 2013, „Status tłumacza i normy przekładu specjalistycznego w Rosji (na materiale Zaleceń dla tłumaczy, zleceniodawców i redaktorów w zakresie tłumaczeń pisemnych)”, [w:] Między oryginałem a przekładem, nr 21: Tłumaczenie specjalistyczne, K. Dębska, A. Szczęsny (red.), s. 129–143.

Sinyavskaya-Suykovska, T., 2009, „ Tsel' perevoda, tip teksta i tekstovyye kategorii kak osnovnyye peremennyye modeli perevoda”, [w:] Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, № 4, s. 38–46.

Sinyavskaya-Suykovska, T., 2010, „ Rol' tekstovykh kategoriy v strukture invarianta spetsial'nykh tekstov s tochki zreniya perevodovedeniya: teoreticheskiye osnovaniya”, [w:] Modeli v sovremennoy nauke: yedinstvo i mnogoobraziye, S. S. Vaulina, V. I. Greshnykh (red.), Kalinigrad, s. 267–272.

Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy, wersja 11 (lipiec 2013 r.), http://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/styleguide_polish_dgt_pl.pdf (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism