Odbicie zwierciadlane czy złudzenie optyczne? – rzecz o kilku strategiach w tłumaczeniach tekstów literackich z języków polskiego i hiszpańskiego na język włoski

Cezary Bronowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2015.002

Abstrakt


W artykule poruszono problemy dotyczące strategii tłumaczeniowych, które obejmują utwory polskich i hiszpańskich autorów należących do kręgu dwóch odmiennych kultur: Europy Środkowo-Wschodniej (Konopnicka i Iwaszkiewicz) i Ameryki Łacińskiej (Cortázar, Rulfo i Carpentier), spostrzegane przez pryzmat języka i kultury włoskiej. Wybór autorów i utworów nie jest przypadkowy, gdyż z jednej strony dla polskich pisarzy Włochy stały się intelektualną i antropologiczną przygodą, krajem oscylującym między realizmem a fantazją, z drugiej zaś elementy należące do nurtu hiszpańskojęzycznego realizmu magicznego znajdują odbicie w nowych przekładach literackich w języku włoskim, scalając i oddalając kultury dwóch kontynentów. Zastosowane strategie/chwyty tłumaczeniowe egzemplifikują to, co może stanowić novum i continuum w zakresie dzisiejszego przekładoznawstwa.


Słowa kluczowe


strategie tłumaczeniowe; przekład literacki; przekładoznawstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bontempelli, M., 1974, Avventura novecentista, Firenze.

Brzozowski, J., 2011, Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Kraków.

Carpentier, A., 1970, Viaje a la semilla, Barcelona.

Carpentier, A., 1959, Viaggio alle origini, tłum. A. Araneo, Milano.

Carpentier, A., 1962, Ritorno alle origini, tłum. M. Vasta Dazzi, Milano.

Carpentier, A., 1972, Viaggio verso il seme, tłum. M. Ravoni, Milano.

Cavaglioli, F., 2012, La voce del testo. L’arte e il mestiere di tradurre, Milano.

Cortázar, J., 1994, Los relatos 1–4, Madrid.

Cortázar, J., 1994, I racconti, tłum. C. Rizzotti, Torino.

Cortázar, J., 1989, Newpory, tłum. Z. Chądzyńska, Kraków.

Deluese, G., 1972, Neutre, Paris.

Eco, U., 2003, Dire quasi la stessa cosa, Milano.

Folgado, V.L., 1998, „La sangre del espiritu: ideas de Unamuno sobre la lengua y la traduccion”, [w:] La traduccion en torno al 98, M.A. Vega (red.), Madrid.

Hejwowski, K., 2007, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Iwaszkiewicz, J., 1994, Powrót Prozerpiny, [w:] Nowele włoskie, Warszawa 1994.

Iwaszkiewicz, J., 2012, Il ritorno di Proserpina, Hotel Minerva, dalla Novelle italiane, tłum. C. Bronowski, wprowadzenie D. Tomasello, Pesaro.

Konopnicka, M., 1919, Italia, [w:] I Gioielli de l’Eroica, tłum. M. Loret, Milano.

Konopnicka, M., 2012, Italia, Kraków 2012.

Lejeune, Ph., Bogaet C, 2005, Le journal intime: histoire et anthologie, Paris 2005.

Megnone, L., 2011, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, Gdańsk.

Płaszczewska, O., (red.), 2011, Czytanie Konopnickiej, Kraków 2011.

Rulfo, J., 1994, Los cuadernos de Juan Rulfo, Y. Jimenez de Baez (red.), Mexico.

Rulfo, J., 1960, Pedro Paramo, tłum. E. Mancuso, Milano.

Rulfo, J., 2004, Pedro Paramo,tłum. P. Collo, Torino.

Rulfo, J., 2010, Pedro Paramo, tłum. K. Wojciechowska, Warszawa.

Sgroi, A., 2012, „Testi del Polacco Iwaszkiewicz. La Siracusa del’ 900 diventa un romanzo”, [w:] Sicilia z 9.05.

Scimeca, D., 2012, „Iwaszkiewicz – Novelle Italiane – con leggerezza e forza di sogno”, [w:] Lios Palermo del Vesprino z 13.08.

Tomaszkiewicz, T., 2007, Przekład audiowizualny, Poznań.

Yurkievich, S., 1984, A traves da la trama: sobre vanguardias literarias y otras concomitanicas, Barcelona.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism