Miejsce przekładu filmowego w badaniach translatorycznych

Maria Mocarz-Kleindienst

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.012

Abstrakt


Współczesna kultura audiowizualna przyczyniła się do znacznego wzrostu zainteresowania produkcją filmów oraz ich przekładami. Obok zainteresowań praktycznych coraz większą uwagę badacze skupiają na aspektach teoretycznych tego typu przekładu. W dotychczasowych koncepcjach typologii przekładu przekład filmowy często nie był uwzględniany lub traktowany marginalnie, jako zupełnie odrębny typ przekładu. Tymczasem masowy charakter odbioru treści audiowizualnych, różnorodność technik tłumaczeniowych wykorzystywanych w przekładzie filmowym skłaniają do dokładnej analizy miejsca przekładu filmowego w ogólnej typologii przekładu. W artykule zaprezentowano przegląd koncepcji typologii przekładu filmowego. Jednocześnie przedstawiono nową typologię, uwzględniającą rodzaj medium w przekazie informacji. Na podstawie tego kryterium wyróżniono następujące typy tekstów i jednocześnie przekładu: 1) wizualne (werbalne, ikoniczne, werbalno-ikoniczne) 2) audialne, 3) audiowizualne.  


Słowa kluczowe


przekład audiowizualny; techniki tłumaczeniowe; typologie przekładowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucki, Ł., 2004, A Relevance Framework for Constraints on Cinema Subtitling, Łódź.

Garcarz, M., 2007, Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski, Kraków.

Goc, M., 2013, „Zastosowanie opisowych badań nad przekładem do analizy tłumaczenia audiowizualnego”, [w:] Przekład – teorie, terminy, terminologia. Język a komunikacja 30, M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajec (red.), Kraków, s. 37–48.

Gouadec, D., 2007, Translation as a profession, Amsterdam–Philadelphia.

Ekman, P., Friesen, W.V., 1969, „The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding”, [w:] Semiotica, nr 1, 69–76.

Hopfinger, M., 1997, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa.

Hopfinger, M., 1974, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków.

Snell-Hornby, M., 1988, Translation Studies. An Integrated Approach, Amsterdam– Philadelphia.

Snell-Hornby, M., 1999, Handbuch Translation, Tubingen.

Szarkowska, A., 2008, „Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania”, [w:] Przekładaniec, nr 20.

Tomaszkiewicz T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism