Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych

Lech Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.009

Abstrakt


W artykule podjęto krytyczną refleksję nad egzaminem państwowym na tłumacza przysięgłego w Polsce. Autor wychodzi od wyjaśnienia pojęć „norma” i „jakość” w kontekście tłumaczeń, by przyjrzeć się w dalszej części, na ile pojęcia te mają odzwierciedlenie w praktyce egzaminacyjnej. Autor zauważa konieczność doprecyzowania wymagań egzaminacyjnych w zakresie terminologii specjalistycznej oraz opracowania szczegółowego regulaminu egzaminu. Brak szczegółowych wymagań w tym zakresie jest jego zdaniem jednym z powodów niskiej zdawalności egzaminu. W artykule po raz pierwszy podjęto próbę krytycznej analizy obecnej sytuacji z perspektywy kandydatów na tłumaczy przysięgłych.


Słowa kluczowe


tłumacz przysięgły; egzamin na tłumacza przysięgłego; norma przekładu; jakość przekładu; przekład prawny; przekład prawniczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bocheński, J.M., 1992, Współczesne metody myślenia, Poznań.

Griffin, E., 2003, Podstawy komunikacji społecznej.

Groot de, G.-R., 2002, „Rechtsvergleichnung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie”, [w:] Sprache und Recht, U. Haß-Zumkehr (red.), Berlin–New York, s. 222–239.

Iluk, J., Kubacki, A.D., 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Warszawa.

Inżynier Budowlany 2010, nr 2.

Kierzkowska, D. (red.), 2007, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2007, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2008, „Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”, [w:] Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, s. 95–104.

Kubacki, A.D., 2008, „Kształcenie sprawności tłumaczenia specjalistycznego na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim”, [w:] Nauczanie języków obcych w szkole wyższej, A.M. Harbig (red.), Białystok, s. 85–97.

Kubacki, A.D., 2009a, „Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlichen vereidigten Übersetzer”, [w:] Philologische Ostsee-Studien, A. Mrożewska (red.), Koszalin, s. 11–28.

Kubacki, A.D., 2009b, „Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen”, [w:] Texte und Translation, P. Bąk, M. Sieradzka (red.), Z. Wawrzyniak, Frankfrurt a. M. i in., s. 273–280 (Danziger Beiträge zur Germanistik, t. 29).

Neubert, A., 1994, „Translatorische Relativität”, [w:] Übersetzungswissenschaft . Eine Neuorientierung, M. Snell-Hornby (red.), Tübingen, s. 85–105.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowego przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2005 r. Nr 15, poz. 129).

Snell-Hornby, M. (red.), 1994, Übersetzungswissenschaft . Eine Neuorientierung, Tübingen.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702).

Vermeer, H.J. 1992, Skopos und Translationsauft rag, Frankfurt a. M.

Wowro, I., Kubacki, A.D., 2006, „Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej”, [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej, A. Barcik, R. Barcik (red.), t. 2, Bielsko-Biała, s. 229–240.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism