O kłótni, werdykcie i zdejmowaniu z urzędu, czyli o błędach popełnianych przez studentów w tłumaczeniach tekstów prawniczych

Hanna Stypa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.007

Abstrakt


Przekład tekstów specjalistycznych ma charakter interdyscyplinarny i wymaga od tłumacza opanowania wielu kompetencji. Artykuł porusza problematykę błędów, jakie popełniają studenci neofilologii w procesie nabywania umiejętności translatorskich. Celem opracowania jest – oprócz przedstawienia najczęściej spotykanych błędów – skłonienie do refleksji nad przyczynami ich powstawania oraz sformułowanie wniosków istotnych dla dydaktyki przekładu.


Słowa kluczowe


przekład tekstów specjalistycznych; przekład prawniczy; błąd tłumaczeniowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duden Bd. 7, 1989, Das Herkunft swörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, Mannheim–Wien–Zürich.

Grucza, S., 2004, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa.

Hejwowski, K., 2006, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Hołyst, B., 2005, Wielka encyklopedia prawa, Warszawa.

Kołsut, S., 2000, Politik und Recht auf deutsch, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2008, „Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, E. Kościałkowska-Okońska, L. Zieliński (red.), Toruń, s. 117–127.

Lukszyn, J., 1998, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze.

Podlawska, D., Płóciennik, I., 2002, Leksykon nauki o języku, Bielsko-Biała.

Szczęsny, A., 2008, „Czy można się uczyć na (cudzych) błędach? Z problematyki nauczania tłumaczenia pisemnego”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, E. Kościałkowska- Okońska, L. Zieliński (red.), Toruń, s. 297–314.

Szulc, A., 1997, Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism