Wolne oprogramowanie dla tłumacza – mit czy rzeczywistość?

Roman Sosnowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2008.014

Abstrakt


Przedmiotem rozważań będą programy do wspomagania tłumaczenia (CAT), a w szczególności te z nich, które są udostępniane nieodpłatnie (OmegaT, narzędzie internetowe – Nets) lub które przynajmniej częściowo mogą zostać uznane za wolne oprogramowanie (PlusTools – dodatek Wordfasta). Porównanie z programami komercyjnymi (przede wszystkim z Tradosem) pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wolne oprogramowanie jest alternatywą dla programów komercyjnych i jakie są perspektywy jego rozwoju. Przybliżenie samej zasady działania programów CAT pozwoli być może obalić część mitów, które powodują, że tłumacze mają do nich niejednoznaczny stosunek.


Słowa kluczowe


CAT; tłumaczenie wspomagane komputerowo; tłumaczenie maszynowe niesamodzielne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allora, A., 2006, NETS, quando la traduzione assistita dal calcolatore incontra la linguistica, [w:] Proceedings XII Euralex International Congress, Alessandria, Edizioni dell’Orso.

Chmielowska-Rumpel, J., 2007, Wprowadzenie do elektronicznych systemów tłumaczących, http://www.staff .uni-mainz.de/rumpel/TMS-ILS-0503/ TMS-PL/tms-pl/(dostęp luty 2007).

Eckstein, M., Sosnowski, R., 2004, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, Kraków.

Hejwowski, K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Hutchins, W. J, Somers, H. L., 1992, An Introduction to Machine Translation, Roma-San Diego, Academic Press.

Osimo, B., 2001, Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori, Milano.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa, Kraków.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism