Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego

Artur Dariusz Kubacki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2008.008

Abstrakt


Artykuł jest przyczynkiem o charakterze praktycznym, w którym na przykładzie dokumentów spadkowych występujących w międzynarodowym obrocie prawnym podjęta zostaje próba udowodnienia, iż w celu zachowania ekwiwalencji funkcjonalnej, tj. utworzenia w języku docelowym najbardziej naturalnych ekwiwalentów dla jednostek tekstu w języku wyjściowym, przekładu tego typu tekstów nie można ograniczać jedynie do tłumaczenia wyrazów lub terminów w oparciu o źródła słownikowe i dostępne leksykony. Poszukiwanie ekwiwalentów funkcjonalnych musi opierać się na wielopłaszczyznowej analizie lingwistycznej tekstów paralelnych, która pozwala zastosować w przekładzie uzualne środki i sposoby utekstowienia charakterystyczne dla określonego tekstu specjalistycznego.   


Słowa kluczowe


ekwiwalent funkcjonalny; przekład prawny; ekwiwalencja funkcjonalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amtliche Bezeichnungen deutscher Gerichte, www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Terminologie/Gerichtsbezeichnungen.pdf (dostęp 12.05.2007).

Ciszewski, J., 2004, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa.

Iluk, J., 1992a, „Kontrastive Analyse juristischer Personenbezeichnungen unter wortbildungsmasigem Aspekt”, [w:] Wissenschaft liche Arbeiten zur Literatur und Linguistik, Iluk, J. (red.), Katowice, s. 63–74.

Iluk, J., 1992b, „Voraussetzungen fur eine angemessene Ubersetzung von Namen off entlicher Einrichtungen”, [w:] Wissenschaft liche Arbeiten zur Literatur und Linguistik, Iluk, J. (red.), Katowice, s. 52–62.

Iluk, J., Kubacki, A. D., 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Warszawa.

Jankowski, M., Siemaszko, A., 1999, Administration of Justice in Poland, Warszawa.

Krzysztoforska-Weisswasser, Z., 1998, Polski słownik terminów i pojęć prawniczych, Wiedeń.

Miszczuk, K., 2005, Kodeks postępowania cywilnego. Polnisches Zivilverfahrensgesetzbuch, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism