Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego

Danuta Kierzkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2008.006

Abstrakt


Wieloletnie starania polskich tłumaczy przysięgłych doprowadziły po raz pierwszy w dziejach tego zawodu do ich skutecznej współpracy z przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Owocem wspólnych działań było opracowanie zbioru zasad etyki i praktyki zawodowej pt. Kodeks tłumacza przysięgłego. W artykule omówiono przesłanki zawarte w konwencjach międzynarodowych i przepisach prawa polskiego do tworzenia i stosowania takich ujednoliconych zasad wykonywania zawodu oraz genezę, strukturę, treść i preskryptywny charakter Kodeksu.


Słowa kluczowe


kodeks tłumacza przysięgłego; tłumacz przysięgły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dostatni, G., 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Hertog, E. (red.), 2001, Aequitas. Access to Justice across Language and Culture in the EU, Antwerp.

Hertog, E. (red.), 2003, Aequalitas. Access to Justice across Language and Culture in the EU. Grotius project 2001/GRP/015, Antwerp.

Keijzer-Lambooy, H., Gasille, W. J. (red.), 2005, Aequilibrium. Instruments for Lift ing Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings. EU project JAI/2003/AGIS/048, Utrecht.

Kierzkowska, D., 2002, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Kierzkowska, D., (red.), 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa.

Kierzkowska, D, 1991, Kodeks tłumacza sądowego, Warszawa.

Kierzkowska, D., 1985, Vademecum tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Akty prawne

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, DzU Nr 273, poz. 2702.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, DzU Nr 22, poz. 91. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, DzU Nr 16, poz. 124.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego, DzU Nr 15, poz. 129.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism