Vol 76, No 4 (2020)

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy nr no. 655/P-DUN/2019 (7/05/19).

Spis treści

Artykuły

Andrzej Wierciński
7-14
Babette Babich
15-38
Ramsey Eric Ramsey
39-47
Annie Hounsokou
49-66
Tyler Tritten
67-97
Duane Armitage
99-105
Timo S. Helenius
107-129
Ľubica Učník
131-153
Henry Isaac Venema
155-185
Cynthia R. Nielsen
187-205
Andrew Fuyarchuk
207-237

Recenzje i sprawozdania

International Summer School in Philosophy and Education
Andrzej Wierciński
255-257
Imagination Now: A Richard Kearney Reader, ed. by Murray E. Littlejohn (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2020), 320 pp.
Bryan J. Cocchiara
241-243
Simon Critchley, Tragedy, the Greeks, and Us (New York: Pantheon Books, 2019), 336 pp.
Jordan Huston
245-249
The Cultivation of Conversation The IIH International Summer Schools in Philosophy and Education
Andrej Božič
259-263
Nancy Fraser, The Old is Dying and the New Cannot Be Born (Verso, 2019), 64 pp.
Elise Poll
251-254
School as Authentic Connection: Reflections on the IIH Summer School Experience
Diane Gruber
265-267


Partnerzy platformy czasopism