Vol 75, No 4 (2019)

Redakcja naukowa: Adam Grzeliński i Ryszard Wiśniewski

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie umowy nr no. 655/P-DUN/2019 (7/05/19).

Spis treści

Articles - British Modern Philosophy

Silvia Parigi
7-30
David Bartha
31-60
Zbigniew Pietrzak
61-82
Leszek Kopciuch
83-94
Agnieszka Sztajer
95-108

Articles - Polish Intuitionist Philosophy

Wiesława Sajdek
111-135
Ryszard Wiśniewski
137-157
Wiesław Wójcik
159-181

Reviews

Anne L. C. Runehov, The Human Being, the World and God. Studies at the Interface of Philosophy of Religion, Philosophy of Mind and Neuroscience (Uppsala: Springer International Publishing Switzerland, 2016, pp. 174)
Bartosz Bukatko
185-190


Partnerzy platformy czasopism