Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 80 (2019) Islandzka gospodarka w okresie Wolnej Wspólnoty Abstrakt  PDF
Włodzimierz Gogłoza
 
Vol 78 (2017) Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku i jej znaczenie społeczno-gospodarcze Abstrakt  PDF
Krzysztof Boroda
 
Vol 80 (2019) Wzrost i stagnacja gospodarki chłopskiej. Przypadek starostwa chmielnickiego w XVIII w. Abstrakt  PDF
Adam Włodarski
 
Vol 76 (2016) Struktura rynku kredytowego starej Warszawy w latach 1427–1453 Abstrakt  PDF
Piotr Łozowski
 
Vol 78 (2017) O naturze zjawisk gospodarczych i pożytkach płynących z interdyscyplinarności w naukach społecznych Abstrakt  PDF
Janina Godłów-Legiędź
 
Vol 78 (2017) Rynek kredytowy w osiemnastowiecznym Białymstoku w świetle analiz ksiąg miejskich Abstrakt  PDF
Monika Kozłowska
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism