Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 75 (2015) Jacek Kochanowicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt  PDF
Cecylia Leszczyńska
 
Vol 73 (2013) Uposażenie profesora zwyczajnego polskiej państwowej szkoły akademickiej od 1 II 1934 do 30 IX 1939 r. Abstrakt  PDF
Jarosław Jastrzębski
 
Vol 78 (2017) Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku i jej znaczenie społeczno-gospodarcze Abstrakt  PDF
Krzysztof Boroda
 
Vol 75 (2015) „Że zaś w wieku cyfr cyframi tylko poprzeć można twierdzenie...” – raz jeszcze o kondycji polskich badań nad historią gospodarczą Abstrakt  PDF
Piotr Guzowski, Radosław Poniat
 
Vol 75 (2015) Kilka uwag na temat miejsca badań ilościowych w polskiej historii gospodarczej. Stan i perspektywy Abstrakt  PDF
Rafał Matera
 
Vol 75 (2015) Jacek Kochanowicz – Professor of the Warsaw University Abstrakt
Cecylia Leszczyńska
 
Vol 78 (2017) O naturze zjawisk gospodarczych i pożytkach płynących z interdyscyplinarności w naukach społecznych Abstrakt  PDF
Janina Godłów-Legiędź
 
Vol 78 (2017) Rynek kredytowy w osiemnastowiecznym Białymstoku w świetle analiz ksiąg miejskich Abstrakt  PDF
Monika Kozłowska
 
Vol 79 (2018) Rewizja komisji skarbowej w ekonomii samborskiej w 1698 roku Abstrakt  PDF
Grzegorz Wrona
 
Vol 80 (2019) Islandzka gospodarka w okresie Wolnej Wspólnoty Abstrakt  PDF
Włodzimierz Gogłoza
 
Vol 80 (2019) Wzrost i stagnacja gospodarki chłopskiej. Przypadek starostwa chmielnickiego w XVIII w. Abstrakt  PDF
Adam Włodarski
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism