Vol 80 (2019)

Spis treści

Artykuły (Articles)

Włodzimierz Gogłoza
PDF
7-41
Dag Retsö
43-64
Michał Gochna, Tomasz Związek
65-111
Aleksander Bołdyrew
PDF
113-138
Adam Włodarski
PDF
139-186
Andrzej Pieczewski
187-209
Szczepan Kozak
PDF
211-238
Sabina Rejman
PDF
239-266
Łukasz Faszcza
PDF
267-294
Tibor Tóth
295-314
Maciej Tymiński
PDF
315-348
Dariusz Jarosz
PDF
349-351
Katarzyna Sierakowska
PDF
353-368
Dariusz Jarosz
PDF
369-384

Recenzje (Reviews)

Recenzje
 
PDF
385-421

In Memoriam

Janusz Żarnowski 1932–2019
Włodzimierz Mędrzecki
PDF
423-428
Jacek Kochanowicz (1946–2014) czyli jak polubiłem historię gospodarczą
Maciej Janowski
PDF
429-432

Sprawozdania i komunikaty (Reports and Communiques)

Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego „Behind the Iron Curtain”, Praga, 1–2 III 2019 r.
Damian Bębnowski
PDF
433-436
Sprawozdanie ze szkoły letniej „Środowisko – człowiek – gospodarka”, Białystok, 2–6 IX 2019 r.
Piotr Guzowski, Piotr Łozowski
PDF
437-438

Lista recenzentów współpracujących z RDSG

Lista recenzentów współpracujących z RDSG
 
PDF
439-440
Wykaz skrótów
 
PDF
441-442


Partnerzy platformy czasopism