Międzypokoleniowy projekt „Przywracanie Pamięci Miastu”

Kinga Majchrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.036

Abstrakt


W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące międzypokoleniowego projektu edukacyjno-badawczego pt. „Przywracanie Pamięci Miastu”. Projekt ten realizowany był przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, który został ogłoszony przez Muzeum Historii Polski i sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie to opierało się na koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory i nowoczesnej wizji patriotyzmu, a w warstwie dydaktyczno-metodologicznej osadzone zostało w ramach badań w działaniu, co umożliwiło łączenie treści historycznych z pedagogiczną metodą ich nowoczesnego przekazu. W tekście ukazano cele i efekty projektu, a także opisano jego przebieg i podjęte w jego ramach działania.

Słowa kluczowe


miejsca pamięci; badania w działaniu; międzypokoleniowe uczenie się; kompetencje; projekt edukacyjno-badawczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drałus D., Wichłacz M (red.) (2014), Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych, Wrocław.

Nikitorowicz J. (2014), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Kraków.

Nora P. (2001), Czas pamięci, „Res Publica Nowa”, nr 7.

Nora P. (2009), Między pamięcią i historią: Les lieux de Memoire, „Tytuł Roboczy. Archiwum”, nr 2.

Nora P. (red.) (1996), Realms of memory: the construction of the French past, T. 1: Conflicts and divisions, New York.

Nora P. (red.) (1997), Realms of memory: the construction of the French past, T. 2: Traditions, New York.

Nora P. (red.) (1998), Realms of memory: the construction of the French past, T. 3: Symbols, New York.

Nora P. (2007), W poszukiwaniu europejskich miejsc pamięci, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, nr 41.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism