Kaszubski Uniwersytet Ludowy w perspektywie międzynarodowej. Bornholmskie impresje

Alina Klejna, Monika Mielewczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.029

Abstrakt


Artykuł prezentuje refleksje na temat międzynarodowej współpracy podmiotów związanych z pozaformalną edukacją dorosłych, poczynione z perspektywy autorek na co dzień związanych z praktyczną realizacją zadań oświatowych w środowiskach wiejskich. Całość przygotowano w oparciu o doświadczenia z prowadzenia wspólnych projektów z podmiotami edukacyjnymi z zagranicy, jakie posiada Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, od lat współpracujący z bliźniaczymi instytucjami w innych krajach – zwłaszcza w Skandynawii – oraz w oparciu o spostrzeżenia dokonane podczas pobytu autorek w jednym z duńskich uniwersytetów ludowych jesienią 2014 roku.

Słowa kluczowe


uniwersytet ludowy; pozaformalna edukacja dorosłych; międzynarodowa współpraca oświatowa; Kaszubski Uniwersytet Ludowy; duńskie uniwersytety ludowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aegidius K. K. (2003), Zasady edukacji dorosłych w uniwersytetach ludowych w Danii – z dziejów idei i metod nauczania, [w:] Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, Wieżyca, s. 33–46.

Bobrowski W., Maliszewski T. (1998), Kilka uwag o kaszubsko-fryzyjskiej współpracy w zakresie oświaty dorosłych w latach 1997–1998, „Rocznik Andragogiczny 1997/1998”, s. 294–296.

Borowska S., Plata H. (2007), Kaszubski Uniwersytet Ludowy – o UL-owskiej idei na Pomorzu Gdańskim, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4, s. 84–90.

Byczkowska S., Byczkowski M., Maliszewski T. (2002), Kaszubski Uniwersytet Ludowy u progu XXI wieku. „Oświatowiec”, nr 1, s. 44–64.

Byczkowska S., Maliszewski T. (2005), Scandinavian Inspirations: Looking for a True “School for Life”, [w:] Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between Universities in Linköping and Gdańsk, eds. T. Maliszewski, W. J. Wojtowicz, J. Żerko, Linköping University, Linköping 2005, s. 135–147.

Byczkowski M., (2003), Uniwersytet ludowy – „Szkoła dla Życia”, [w:] Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, Wieżyca, s. 346–364.

Byczkowski M., Maliszewski T. (2000), Założenia programowe Folkshegeskoalle na wyspie Terschelling na lata 1996–2000 na tle obrazu współczesnej Fryzji, „Rocznik Andragogiczny”, s. 155–162.

Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Kashubian Folk High School, Wieżyca.

Greger N. F. B., Przybylska E. (2003), Idea uniwersytetów powszechnych (ludowych) w Niemczech, [w:] Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, Wieżyca, s. 47–78.

Kulich J. (2002), Grudtvig’s Educational Ideas in Central and Eastern Europe and the Baltic States in the Twentieth Century, Forlaget Vartov, Copenhagen.

Leszczyńska A., Rolbiecka M. (2013), Jubileusz 30-lecia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Szymbark–Wieżyca, 7 listopada 2013 r., „Rocznik Andragogiczny”, t. 20, s. 431–433.

Majchrzak K., Solarczyk-Szwec H. (2013), Sprawozdanie z II Zjazdu Andragogicznego, „Rocznik Andragogiczny”, t. 20, s. 29–37.

Maliszewski T. (2000), Uniwersytety ludowe w Polsce i w Danii: O nowy model edukacji dla dorosłych – seminarium w Starbieninie, 1–2 kwietnia 2000 r., „Edukacja Dorosłych”, nr 3, s. 111–114.

Maliszewski T. (2003), Rozwój idei uniwersytetów ludowych w Danii, Niemczech, Polsce i Szwecji. Podsumowanie, [w:] Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, red.

M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, Wieżyca, s. 138–143.

Maliszewski T. (2008a), Den svenska folkhögskolan – En betraktelse från andra sidan Östersjön, “Vuxentubildarcentrums skriftserie 19”, Linköpings universitet, Linköping.

Maliszewski T. (2008b), Problematyka międzynarodowa na łamach „Oświaty Dorosłych” (1957–1990) – bibliografia, [w:] Edukacja dorosłych na świecie. Wybrane aspekty komparatystyczne, red. T. Maliszewski, H. Solarczyk-Szwec, „Edukacja Dorosłych”, nr 1–2, s. 193–259.

Maliszewski T. (2012), Polish-Danish Adult Education Forum “Let’s get back to the Folk High School”, Wieżyca k. Szymbarku, 26.04.2012, „Rocznik Andragogiczny”, s. 424–427.

Maliszewski T., Solarczyk-Szwec H. (2007), Wstęp, [w:] Edukacja dorosłych w Europie. Wybrane aspekty komparatystyczne, red. T. Maliszewski, H. Solarczyk-Szwec, „Edukacja Dorosłych”, nr 1–4, s. 9–11.

Matzky G. (2003), Uniwersytet Powszechny Wschodniego Pomorza Przedniego – nowoczesne komunalne centrum edukacji dorosłych, [w:] Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, Wieżyca, s. 318–325.

Obracht-Prondzyński C., Maliszewski T. (2009), Pomorski KUL – uniwersytet ludowy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego – Kraków, 23–24 czerwca 2009, red. T. Aleksander, t. 2, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN – Zespół Pedagogiki Dorosłych i in., Kraków 2009, s. 353–364.

Olsson K. (2003), Kurs Resursbevarande försöjning jako przykład Szkoły dla Życia, [w:] Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, Wieżyca, s. 335–338.

Pestka S. (2003), Bornholmskie inspiracje, [w:] Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, Wieżyca, s. 393–399.

Smuk-Stratenwerth E. (red.) (2006), Siejąc ziarna przyszłości. Wiejskie ośrodki edukacji ku zrównoważonej przyszłości, Korepetytor, Płock. Solarczyk H. (2003), Z wizytą w duńskim uniwersytecie ludowym w ramach projektu UE „Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia”, „Edukacja Dorosłych”, nr 2,

s. 143–146.

Solarczyk-Szwec (2008), Problematyka międzynarodowa w publikacjach Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (1993–2007) – bibliografia, [w:] Edukacja

dorosłych na świecie. Wybrane aspekty komparatystyczne, red. T. Maliszewski, H. Solarczyk-Szwec, „Edukacja Dorosłych”, nr 1–2, s. 261–293.

Winiarska K., Winiarski P. (2002), Nowy Uniwersytet Powszechny w Teremiskach, „Rocznik Andragogiczny”, s. 142–149.

Zielińska M., Kowzan P. (2011), Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja Dorosłych na wsi: nowe – stare wyzwania z okazji 90 lat ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce, Wieżyca, 23–25.09.2011, „Rocznik Andragogiczny”, s. 330–340.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism