Fundamenty innowacyjnego społeczeństwa

Beata Przyborowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.005

Abstrakt


Tekst porusza problem warunków tworzenia się społeczeństwa innowacyjnego. Ukazuje wyniki światowych rankingów innowacyjności. Na przykładzie Finlandii wskazuje na znaczenie demokracji i edukacji jako kluczowych warunków powstania i rozwoju innowacji.

Słowa kluczowe


innowacja; innowacyjność; demokracja; społeczeństwo obywatelskie; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Giza-Poleszczuk A., Włoch R. (2013), Innowacje a społeczeństwo, [w:] Zadura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP.

Czerniak J. (2013), System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki, Annales UMCS, Lublin–Polonia, vol. XLVII, 2013, nr 2.

Looney J., Assessment and Innovation in Education, “OECD Education Working Paper”, No. 24 EDU/WKP (2009)3.

Nieć M. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy,[w:] Zadura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP.

Markowski R. (2008), Innowacje w demokracji – Geneza, tradycje, nowe pomysły. Czy i co można zastosować w Polsce? Senat RP.

Solarczyk-Szwec H., Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego. Niektóre uwarunkowania zmiany, [w:] „Rocznik Andragogiczny 2013”, Toruń 2013, s. 41–63.

Toffler A. H. (2007), Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa.

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf (dostęp: 31.01.2015).

www.ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (dostęp:31.01.2015).

www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/ (dostęp: 31.01.2015).

martinprosperity.org/media/GCI%20Report%20Sep%202011.pdf (dostęp: 17.02.2015).

www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A&target=Finlandia%20edukacja (dostęp: 17.02.2015).

www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A (dostęp: 20.12.2014).

www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A (dostęp: 30.01.2015).

www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A (dostęp: 13.01.2015).

www.psychologiawszkole.pl/o,739,Finlandia_czyli_wzor_edukacji.html (dostęp: 17.02.2015).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism