Rozważania wokół księgi jubileuszowej Profesora Józefa Półturzyckiego

Izabela Symonowicz-Jabłońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.002

Abstrakt


Artykuł przedstawia rozważania dotyczące księgi jubileuszowej dla Profesora Józefa Półturzyckiego. Autorka tekstu ukazuje wagę doceniania i odkrywania na nowo autorytetów w dzisiejszym świecie, których działania naukowo-dydaktyczne będą realizowane w świetle Pampaedii.


Słowa kluczowe


Komeński; edukacja; dydaktyka; tożsamość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowicz R., Kwieciński Z. (red.) (2008), Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Komeński J. A. (1956), Wielka Dydaktyka, przeł. K. Remerowa, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Komeński J. A. (1973), Pampaedia, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Półturzycki J. (1983), Wdrażanie do samokształcenia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Półturzycki J. (1999), Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Półturzycki J. (2014), Niepokój o dydaktykę, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom. „Studia Dydaktyczne” 2014, t. 26.

Suchodolski B. (1973), Wstęp, [w:] J. A. Komeński, Pampaedia, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Szafraniec K. (1986), Anomia – przesilenie tożsamości. Jednostka i społeczeństwo wobec zmiany, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Szafraniec K. (2012), Młodzież jako wyłaniający się problem i jako nowa polityczna siła, [w:] „Nauka” 2012, nr 1.

Wojdyło W., Radomski G. (2005), Antologia polskiej myśli politycznej okresu przedrozbiorowego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism