[Artykuł wycofany z powodu plagiatu/ Article retracted because of plagiarism] Wyniki Polaków w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Dorosłych (PIAAC)

Alina Matlakiewicz, Anna Matusiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.025

Abstrakt


[ARTYKUŁ WYCOFANY z powodu plagiatu/ARTICLE RETRACTED because of plagiarism]

W artykule przeanalizowano wyniki Polaków uzyskane w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Dorosłych PIAAC, które zostało przeprowadzone w 24 krajach. Przebadano ponad 9 tysięcy Polaków w wieku od 16 do 65 lat w zakresie rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. We wprowadzeniu artykułu przeanalizowano pojęcie kompetencji. Wyniki badań zostały przeanalizowane pod kątem zróżnicowania kompetencji osób pracujących i bezrobotnych.


Słowa kluczowe


kompetencje; Międzynarodowe Badanie Kompetencji Dorosłych PIAAC; kompetencje bezrobotnych i pracujących

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Netografia

BKL: Bilans Kapitału Ludzkiego. Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku. [online: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425220954/Raport2012_e.pdf?1335384863. Data dostępu: 30.01.2014].

Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). [online: http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-PIAAC-2013.pdf. Data dostępu: 30.01.2014].
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism