Uczenie się w sytuacji przyjaźni w perspektywie andragogicznej

Anna Gutowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.024

Abstrakt


Tekst stanowi podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Przedmiotem badań i refleksji jest przyjaźń osób dorosłych i uczenie się w sytuacji przyjaźni. Autorka wprowadza zjawisko – relację przyjaźni w obszar badań andragogicznych i prezentuje ich wyniki. Pokazuje, iż przyjaźń – uniwersalna przestrzeń życia człowieka – współwystępuje z procesami uczenia się, realizowanego przy okazji „dziania się” przyjaźni.


Słowa kluczowe


przyjaźń; uczenie się w przyjaźni; edukacja nieformalna; raport z badań

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberoni F. (1994) O przyjaźni, Instytut Kultury, Warszawa.

Aronson E. (1995) Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa.

Argyle M. (1991) Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.

Derlega V. J., Chaikin A. L., Stępień E. (1979) Intymność i otwartość w stosunkach interpersonalnych, „Przegląd Psychologiczny” nr 2.

Dominicé P. (2006) Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo WSH-E, Łódź.

Dubas E. (2000) Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wyd. UŁ, Łódź.

Dubas E. (2009) Etapy dorosłości i proces kształcenia w: A. Fabiś, B. Cyboran (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Bielsko-Biała- Zakopane, s. 115–132.

Erikson E. (2002) Dopełniony cykl życia, REBIS, Poznań.

Illeris K. (2006) Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław.

Kargul J. (2005) Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław.

Knowles M. S., Holton E. F. III, Swanson R. (2009) Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.

Lewis C. S. (1993) Cztery miłości, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Malewski M. (2001) Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, (w:) E. Przybylska

(red.) Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Toruń.

Malewski M. (2010) Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław.

Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., (2009) Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Wyd. CKU w Toruniu, Toruń.

Maruszewski T. (2001) Psychologia poznania, GWP, Gdańsk.

Niebrzydowski L., Płaszczyński E. (1989) Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, Warszawa.

Pahl R. (2008) Przyjaźń – społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa?, (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków,

s. 160–180.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2000) Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa.

Radziewicz-Winnicki A. (red.) (2002) Edukacja a życie codzienne, t.1, Wyd. UŚ, Katowice.

Sęk H., Cieślak R. (red.) (2005) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa.

Schopenhauer A. (1903) Psychologia miłości, Księgarnia M. Borkowskiego, Warszawa.

Stewart J. (red.) (2000) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa.

West l., (2003) Wstęp. Obszary sporu: badania nad edukacją i całożyciowym uczeniem się w Wielkiej Brytanii, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”, nr 1.

Wojciszke B. (2004), Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie, GWP, Gdańsk.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism