Starzenie się społeczeństwa i rola mediów społecznościowych. Potrzeby edukacyjne wieku i rola mediów społecznościowych w nauce

János Szigeti Tóth

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.011

Abstrakt


Kształcenie dorosłych musi być bardziej przygotowane, by dać możliwości
starszemu społeczeństwu, aby uczyli się więcej na temat mediów społecznościowych i szkolić
ich w sposób przystępniejszy dla odbiorcy. To jest wyzwanie dla uczenia się przez całe życie
wszędzie w Europie. Na stronach poniżej Autor dzieli tekst na następujące sekcje: dane na temat
wykorzystania mediów społecznościowych, skupianie się na Facebooku (praktycznie nie
było możliwości, aby zrobić przegląd dla wszelkiego rodzaju narzędzi społecznościowych, ponieważ
jest to zróżnicowana i szybko rozwijająca się dziedzina), dane dotyczące korzystania
z Facebooka według grup wieku, potrzeb edukacyjnych osób w wieku starszym na arenie międzynarodowej,
potrzeby edukacyjne na Węgrzech (na podstawie ankiety), odnośnie uzyskania
lepszego dostępu do mediów społecznościowych przez osoby starsze.

Słowa kluczowe


starzenie się społeczeństwa; media społecznościowe; uczenie się przez całe życie; potrzeby edukacyjne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism