Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników

Agata Wołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.006

Abstrakt


Głównym celem badania było określenie poziomu różnych aspektów satysfakcji z pracy urzędników oraz sprawdzenie, w jakim stopniu satysfakcja z pracy wyznaczana jest przez wymiary klimatu psychologicznego (bezpieczeństwo psychiczne i znaczenie pracy). Ponadto poszukiwano wyznaczników poczucia jakości życia. Badaniem objęto 207 polskich pracowników. Uczestnicy rekrutowali się z urzędów administracji publicznej. Badanie ujawniło, że: 1) urzędnicy w pracy najbardziej zadowoleni są z pewności zatrudnienia i relacji ze współpracownikami, najmniej zaś z wynagrodzenia, 2) klimat psychologiczny w istotny sposób wyznacza satysfakcję z pracy, 3) satysfakcja z pracy jest istotnym predyktorem poczucia jakości życia w grupie badanych.


Słowa kluczowe


satysfakcja z pracy; poczucie jakości życia; klimat psychologiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnold, H.J., Feldman, D.C. (1982). A multivariate analysis of the determinants of job turnover. “Journal of Applied Psychology”, No. 67, p. 350–360.

Bańka, A. (2000). Psychologia organizacji. w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s.321–350). Gdańsk: GWP.

Bańka, A., Wołowska, A. (2006). Zmiana rzeczywistości organizacyjnej a postawy wobec pracy: Analiza typów przywiązania i zaangażowania w pracę. w: A. Biela,

B. Rożnowski, A. Bańka (red.), Praca i organizacja w procesie zmian. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Bettencourt, L.A., Gwinner, K.P., Meuter (2001). A comparison of attitude, personality and knowledge predictors of service-oriented organizational citizenship behaviors. “Journal of Applied Psychology”, No. 86, 1, p. 29–41.

Brown, S.P., Leigh, T.W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. “Journal of Applied Psychology”, No. 81, 4, 358–368.

Burchell, B.J. (1992). Towards a social psychology of the labour market: Or why we need to understand the labour market before we can understand unemployment. “Journal of Occupational and Organisational psychology”, No. 65, 345–354.

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J. i Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. “Jour nal of Personality Assessment”, No. 49, 71–75.

Dienesch, R.M., Liden, R.C. (1986). Leader-member exchange model of leadership: A critique and further development. “Academy of Management Review”, No. 11, 618–634.

Derbis, R., Bańka, (1998). Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

James, L.A., James, L.R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. “Journal of Applied Psychology”, No. 74, 739–751.

Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. “Academy of Management Journal”, No. 33, 692–724.

Kowalik, S. (2000). Jakość życia psychicznego. w: R. Derbis (red.). Jakość rozwoju a jakość życia. Częstochowa: WSP, 11–32.

Krause, A., Żyta, A., Nosarzewska, S. (2010). Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Lawler, E.E., Porter, L.W. (1967). The effect of performance on job satisfaction. “Industrial Relations”, No. 7, 1, 20–28.

Łaguna, M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania

szkoleń: Doniesienie z badań. „Psychologia Jakości Życia”, nr 12, 2, 163–172.

March, J.G., Simon, H.A. (1958). Organizations. New York: John Wiley and Sons.

Mobley, W. H. (1982). Some Unanswered Questions in Turnover Research. “Academy

of Management Review”, No. 7, 111–116.

Moyle, W., Skinner, J., Rowe, G., Gork, Ch., (2003). Views of job satisfaction and dissatisfaction in Australian long-term care. “Journal of Clinical Nursing”, No. 12, 168–176.

Smoleń, R. (2011). Poczucie jakości życia u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 18, 1, 273–288.

Wołowska, A. (2005). Poczucie jakości życia a przywiązanie pracownika do organizacji. w: A. Bańka (red.), Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Wołowska, A., Bańka, A., Bazińska, R. (2010). Wpływ naruszenia kontrakt psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego. „Czasopismo psychologiczne”, nr 16, 2, 225–236.

Wołowska, A. (2013). Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism