Postrzeganie własnych kompetencji zawodowych przez studentów pedagogiki UMCS

Grzegorz Sanecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.003

Abstrakt


Artykuł stanowi komunikat z badań nad opiniami studentów pedagogiki UMCS na temat kompetencji zawodowych uzyskiwanych przez nich w trakcie studiów. Opinie te odnoszą się do poziomu zdobywanych podczas edukacji akademickiej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych. W opracowaniu zaprezentowano także poglądy badanych dotyczące znaczenia poszczególnych grup przedmiotów kształcenia, decydujących o ostatecznym kształcie przygotowania zawodowego absolwentów pedagogiki. Autor informuje także o podejmowaniu przez respondentów działań uzupełniających kompetencje zawodowe poza uczelnią oraz antycypacji takiej aktywności po zakończeniu edukacji akademickiej. Dopełnieniem raportu z badań są oceny badanych dotyczące szans na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.


Słowa kluczowe


kompetencje zawodowe; przygotowanie zawodowe; edukacja uniwersytecka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Furmanek W. (2000), Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów.

Lelińska K. (2005), Znaczenie socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy zawodowego, [w:] Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.), Pedagogika Pracy – doradztwo zawodowe, Warszawa-Radom.

Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013. Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu (2005).

Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism