Spór o Elżbietę Zawacką – żołnierza i pedagoga

Józef Półturzycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.023

Abstrakt


Autor z uznaniem przyjmuje wydanie nowej pracy o biografii i zasługach wojskowych oraz naukowych Elżbiety Zawackiej – nauczycielki, żołnierza, profesora uniwersytetu i generała Wojska Polskiego autorstwa Katarzyny Minczykowskiej pt. Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”. Autorką pracy jest byłą współpracowniczką profesor Elżbiety Zawackiej i nie tylko przeanalizowała archiwalne zasoby Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, ale także archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz materiały zdeponowane w Londynie, gdzie mieścił się sztab Naczelnego Wodza, do którego w 1943 roku dotarła kapitan Zawacka jako kurier z Warszawy, od komendanta Armii Krajowej. Zgromadzone materiały pozwoliły dość szczegółowo przedstawić lata szkolne i młodość Zawackiej, jej studia i działalność w Wojskowej Służbie Kobiet, formacjach NSZ i AK, a następnie w okresie powojennym, jako studentki i doktorantki, nauczycielki szkół dla dorosłych. Sporo informacji przekazuje o aresztowaniu i prześladowaniach więzionej bohaterki narodowej i jej uwolnieniu. Autor prowadzi także polemikę z K. Minczykowską i wskazuje zaniedbania w wykorzystywaniu prac wydanych w 2009 roku, informacji o habilitacji i przewodzie profesorskim, ogólnikowe potraktowanie działalności w Międzynarodowej Radzie Kształcenia na Odległość, a także pracy naukowej w uniwersytetach gdańskim i toruńskim. Podstawowe prace nie zostały ujęte w bogatej bibliografii, a sporo przemilczeń i ogólników wymaga uzupełnień i korekt. Autor analizy wnosi wkład w optymalne ukazanie życia i zasług Elżbiety Zawackiej.

Słowa kluczowe


Elżbieta Zawacka; żołnierz; pedagog; Fundacja Elżbiety Zawackiej; Katarzyna Minczykowska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Frąckowiak A., Góralska R., Półturzycki J., Solarczyk-Szwec H. (red.), Elżbieta Zawacka 1909–2009, WNITeE, Radom 2009.

Frąckowiak A., Półturzycki J., Solarczyk-Szwec H. (red.), Elżbieta Zawacka. Pisma pedagogiczne, WNITeE, Radom 2009.

Minczykowska K., Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2014.

Starba Bałuk S., Commando Cichociemni, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2008.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism