Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Dr hab., prof. UMK Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor Językowy

  1. Dr hab. prof. UMK Danuta Kowalewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor Statystyczny

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Członkowie Zespołu Redakcyjnego

  1. Dr Artur Fabiś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Polska
  2. Dr Krzysztof Pierścieniak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Polska
  3. Dr Elżbieta Woźnicka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska

Sekretarz

  1. Kinga Majchrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych


Partnerzy platformy czasopism