Autor - szczegóły

Leszkowicz, Tomasz, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 14 (2016) - Artykuły i studia
    „Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (1956–1980). Środki i metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy
    Abstrakt  PDF
  • No 14 (2016) - Artykuły recenzyjne
    „Marszałek dwóch narodów” poznany tylko w połowie. Wokół nowej biografii Konstantego Rokossowskiego
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism