Vol 20, No 2 (2007)

Table of Contents

Od Redakcji
Ks. Jerzy Bagrowicz
5-6

Articles

W kierunku integralnego rozwoju człowieka
Barbara Rozen
9-24
Koncepcja człowieka na podstawie analizy polskich pieśni religijnych
Agnieszka Sojka
25-39
Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka
Edward Torończak
41-54
Religijność młodzieży studenckiej jako wyznacznik funkcjonowania psychospołecznego. Część I. Religijność a doświadczanie kryzysu w wartościowaniu i jego wyznaczniki
Ewa Wysocka
55-72
Chrześcijańskie zasady wychowania w świetle koncepcji Stefana Kunowskiego
Joanna Karczewska
73-89
Charyzmat pedagogiczny ks. Luigiego Giussaniego
Alina Rynio
91-100
O postawie selektywnego odbioru mediów
Adam Lepa
101-112
Wybrane metody terapii osób dotkniętych autyzmem w świetle literatury
Katarzyna Szeler
113-127
Anioł jako przewodnik wychowawcy
Adriana Adamska
129-143
Święci a tożsamość etniczna i lokalna
Tomasz Marciniak
145-152
Potrzeba etyki i religii w odniesieniu do filozofii
Johann Friedrich Herbart
153-159

Family pedagogy

Model życia współczesnej rodziny
Joanna Swędrak
163-179

Reports

Rodzina wiosną dla Europy i świata. Sprawozdanie z IV Światowego Kongresu Rodzin
Sandra Różyńska
183-191
„Zapoznane wymiary edukacji”. Polsko-niemieckie kolokwium pedagogiczno-religijne
Jarosław Horowski
193-200
„Religia i kultury. Odwaga nowego dialogu”. XIII Colloquia Torunensia
Jarosław Horowski
201-203

Reviews

Henryk Misztal, Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Wyd. Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 2005, ss. 300
Romualdas Dulskis
207-209
Marianna Barlak, System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osób niepełnosprawnych, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 2006, ss. 235
Kazimierz Franczak
209-212
Waldemar Janiga (red.), Wychowanie do patriotyzmu, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl–Rzeszów 2006, ss. 791
Czesław Kustra
212-215
Marzena Dycht, Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 200
Jacek Kulbaka
215-219
Edward Walewander, Pedagogika katolicka w diecezji lubelskiej 1918–1939, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 366
Piotr Mazur
219-220


Partnerzy platformy czasopism