Sociological imagination and social promotion: the category of “Agapic Action”, Salerno (Italia), 7-8 giugno 2018

Paolo De Maina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/21255

Abstrakt


Wyobraźnia socjologiczna i promocja społeczna: kategoria „działania agapiczne”, Salerno (Włochy), 7–8 czerwca 2018 r.

 


Pełny tekst:

PDF (Italiano)


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism