Prosociality Inspired by the Charism of the Unity of Chiara Lubich. An Application in the School of Childhood

Robert Roche Olivar, Sandra Rodríguez Gil

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.021

Abstrakt


Prospołeczność inspirowana charyzmatem jedności Chiary Lubich. Przykład zastosowania w przedszkolu

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej podjęto próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób duchowe lub religijne intuicje znajdują zastosowanie w życiu? Lub bardziej: co staje się z konkretnymi fragmentami ewangelicznymi, gdy przechodzą przez strukturę systemu myślenia? Jakie charakterystyczne cechy może uzyskać określony charyzmat, gdy analizuje się go i eksperymentalnie wprowadza w życie z naukowej perspektywy i metodologii? W pierwszej części przedstawiamy biograficzną i zawodową podróż grupy akademickiej, która rozpoczęła się od troski i doświadczenia osoby, pierwszego autora, około 38 lat wcześniej. Grupa ta starała się opracować model teoretyczno-aplikacyjny, początkowo osadzony w dziedzinie edukacji, a obecnie wprowadzany w różnych obszarach ludzkiej aktywności, odpowiadając na duchowy charyzmat współczesnej kobiety uznany za uniwersalny przez Kościół. Druga część prezentuje jedno z ostatnich doświadczeń owych aplikacji w dziedzinę edukacji. To doświadczenie odnosi się do wieku niemowlęcego, który jest kluczowym momentem w kształtowaniu pozytywnych rysów w rozwoju osobowości, jak również w budowaniu pozytywnych wzorców dla późniejszych relacji interpersonalnych i społecznych, łącząc prospołeczność i współpracę z bardzo eksperymentalną metodologią.


Słowa kluczowe


prospołeczność; charyzmat jedności; przedszkole; badania w działaniu; Laboratorium Stosowanych Badań Prospołecznych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bedoya Rodriquez, Ana Esther. Del liderazgo transformacional al liderazgo prosocial: Evidencias obtenidas en la Dirección de organizaciones sanitarias catalanas. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2015.

Caprara, Gian Vittorio, Guido Alessandri, Nancy Eisenberg. „Prosociality: The Contribution of Traits, Values, and Self-Efficacy Beliefs”. Journal of Personality and Social Psychology 6/102 (2012): 1289–1303. doi: 10.1037/a0025626.

Cirera Amores, Maria Carme. Estudio cualitativo del liderazgo prosocial: El Proyecto SPRING. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2015.

Escotorín, Soza, Gloria Pilar, Robert Roche. Cómo y por qué prosocializar la atención sanitaria: reflexiones, desafíos y propuestas. La Garriga: Fundación Martì L´Humà, 2011.

Escotorín, Soza, Gloria Pilar. Comunicación interpersonal de calidad prosocial: hacia una definición del concepto y síntesis teórica actualizada del modelo aplicable a díadas en contextos organizacionales. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 2008.

Escotorín, Soza, Gloria Pilar. Prosocial Communication Inquiry in collaboration with gerontology health professionals. Consulta sobre comunicación prosocial con profesionales socio-sanitarios del ámbito gerontológico. Universidad Autonoma de Barcelona. Bellaterra: 2013.

Lencz, Ladislav. „The Slovak Ethical Education Project”. Cambridge Journal of Education 3/24 (1994): 443-451.

Luengo Kanacri, Bernadette P., Concetta Pastorelli, Nancy Eisenberg, Antonio Zuffianò, Gian Vittorio Caprara. „The Development of Prosociality from Adolescence to Early Adulthood: The Role of Effortful Control”. Journal of Personality and Social Psychology 3/81 (2013): 302-312. https://doi.org/10.1111/jopy.12001.

McGinnis, Ellen, Arnold Goldstein. “Programa de Habilidades para la Infancia Temprana”. http://www.oei.es/historico/inicial/articulos/habilidades_infancia.pdf [access: 20.02.018].

Musse, Paul, Nancy Eisenberg. The Roots of Caring, Sharing, and Helping: The Development of Pro-Social Behavior in Children. San Francisco: W. H. Freeman, Nation at Risk, 1977.

Roche, Robert. Hacia una teoria de prosocialidad Lipa. Barcelona: Universidad Autonoma de Barcelona, 2014.

Roche, Robert, Esther Arozarena. “Algunas dimensiones de la comunicación de calidad en la pareja”. Actas de las IX Jornadas Españolas de Terapia Familiar 18 (1988): 425-445.

Roche, Robert, Reinaldo Martínez-Fernández. „Efectos de un programa de entrenamiento prosocial en la comunicación de pareja”. Revista de Tarapia Sexual y de Pareja 24 (2006): 30-50.

Roche, Robert. “Violencia y Prosocialidad: un programa para y descondicionamiento frente a la violencia en la imagen y para la educación de los comportamientos prosociales”. In: Que Miras?, 291-313. Valencia: Publicaciones de la Generalitat Valenciana, 1991.

Roche, Robert. „Comunicación de calidad en la pareja y en las relaciones interpersonales”. Familia y Sociedad 1 (1994): 363-367.

Roche, Robert. „L’educazione alla prosocialità come ottimizzatrice della salute mentale e della à nelle relazioni socialiˮ. Nuova Umanità 21/121 (1999): 29-48.

Roche, Robert. Educacion Prosocial de las emociones, valores y actitudes positivas para adolescentes en entornos familiares y escolares. Barcelona: Blumes, 1998.

Roche, Robert. Eticka vychova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992.

Roche, Robert. Inteligencia prosocial: educación de las emociones y valores. Cataluña: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 2004.

Roche, Robert. L’intelligenza prosociale. Trento: Erikson, 2002.

Roche, Robert. Prosocialidad: Nuevos desafios. Metodologías y pautas para una optimización creativa del entorno. Buenos Aires: Ciudad Nueva, 2010.

Roche, Robert. Psicología de la Pareja y de la Familia Analisis y Optimización. Bellaterra: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.

Roche, Robert. Psicología y Educación para la Prosocialidad. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.

Roche, Robert. Psicología y Educación para la prosocialidad. Buenos Aires: Ciudad Nueva, 1997.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism