Educazione interpersonale

María Inés Nin Márquez, Carina Rossa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.019

Abstrakt


Wychowanie interpersonalne

Ostatnie artykuły z zakresu neuronauk oraz ich wpływu na dydaktykę uzasadniają otwarcie się na nowe elementy wiedzy, na konieczność opanowania nowych umiejętności i potrzebę odnowienia samej dydaktyki przez usytuowanie w centrum wszystkiego relacji wychowawczej. Mózg ludzki został tak zaprojektowany, aby uczyć się poprzez dzielenie się doświadczeniami. Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie istnienia korelacji pomiędzy rozwojem umysłowym a relacyjnością. Podejście pedagogiczne Chiary Lubich, wpisujące się w ten kierunek zainteresowań, podkreśla, że celem procesu wychowawczego jest rozwój tożsamości osobistej, zapoczątkowany spotkaniem z drugim. Ponadto jej zdaniem zarówno relacje interpersonalne, jak i emocje pomagają osiągnąć lepsze wyniki uczenia się. Neuronauki i nauki kognitywne wykazały wzajemne powiązania pomiędzy percepcją, emocjami i poznaniem w nauczaniu szkolnym. Uważa się zatem, że wzmocnienie wymiarów relacyjnych i emocjonalnych w dydaktyce może poprawić procesy nauczania i uczenia się. Rzeczywiście, w ostatnich dziesięcioleciach badania naukowe nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i procesami uczenia się doprowadziły do nowych odkryć, które modyfikują aktualną wiedzę edukacyjną. Postępy nauki potwierdzają fakt, że rozwój umiejętności interpersonalnych może poprawić rozwój mózgu dzieci. To właśnie stosunek do innych osób – także tych, które biorą odpowiedzialność za dzieci – rozwija lub hamuje organizację obwodów neuronalnych i zdolność do aktywacji w odpowiedzi na bodźce oraz umożliwia ekspresję określonych genetycznie struktur mózgu. W niniejszej pracy przedstawiony jest rozwój zachowań prospołecznych, które optymalizują i domagają się zdolności do empatii, promowanych przez Chiarę Lubich jako kategorii behawioralnych Sztuki miłowania.


Słowa kluczowe


wychowanie; neurobiologia interpersonalna; plastyczność neuronalna; neurony lustrzane; prospołeczność

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Aitken, Kenneth, Colwyn Trevarthen. “Self-other organization in human psychological development”. Development and Psychopathology 9 (1997): 653–678.

Barbas, Helen. “Anatomic basis of cognitive-emotional interactions in the primate prefrontal cortex”. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 19 (1995): 499–510.

Baron-Cohen, Simon, Alan Leslie, Uta Frith. “Does the autistic child have a ‘theory of mind’?”. Cognition 21 (1985): 37-46.

Baron-Cohen, Simon. La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà. Milano: Raffaelo Cortina, 2012.

Battaglia, Franco de. ˮLa Maestra Silvia negli anni di scuola 1939-1943”. In: Essere educatori. Coraggio di una presenza, ed. Michele De Beni, 17-27. Roma: Citta Nuova, 2013.

Benes, Francine M. “Human brain growth spans decades”. American Journal of Psychiatry 155 (1998): 1489.

Bruner, Jerome. The Culture of Education. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.

Buczynski, Ruth, Louis Cozolino. “The Neuroscience of Psychotherapy” (2011). www.nicabm.com.

Cavaleri, Piero A. Vivere con l’altro per una cultura della relazione. Roma: Città Nuova, 2007.

Cozolino, Louis, Susan Sprokay. “Neuroscience and Adult Learning”. New Directions for Adult and Continuing Education 2 (2006): 11-19.

Donati, Pierpaolo. “Il dono in famiglia e nelle altre sfere sociali”. In: Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali studi interdisciplinari sulla famiglia, eds. Eugenia Scabini, Giovanna Rossi, 55-132. Milano: Vita e pensiero, 2000.

Gallese, Vittorio. “Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale. Meccanismi neurofisiologici dell’intersoggettività”. Rivista di Psicoanalisi 1 (2007): 197-208.

Gallese, Vittorio. “Neuroscienze e fenomenologia”. http://old.unipr.it/arpa/mirror/pubs/pdffiles/Gallese,Neuroscienze_e_fenomenologia_finale.pdf [access: 14.04.2018].

García García, Emilio. Mente y cerebro. Madrid: Síntesis, 2001.

García García, Emillio, et al. Nuevas perspectivas científicas y filosóficas sobre el ser Humano. Madrid: Universidad Comillas, 2007.

García García, Emilio. “Neuropsicologia y educación. De las neuronas espejo a la teoría de la mente”. Rev. de psicologia y educación 3 (2008): 69-90.

Gómez, Juan Carlos. El desarrollo de la mente en los simios, los monos y los niños. Madrid: Morata, 2007.

Hoffman, Martin L. “Development of prosocial motivation: Empathy and guilt”. In: The development of prosocial behavior, ed. Nancy Eisenberg, 282-313. New York: Academic Press, 1982.

Kandel, Eric R. “A New Intellectual Framework for Psychiatry”. American Journal of Psychiatry 4 (1998): 457-469.

Leslie, Alan, Uta Frith. “Autistic children’s understanding of seeing, knowing and believing”. British Journal of Developmental Psychology 6 (1988): 315-324.

Liszkowski, Ulf, Malinda Carpenter, Michael Tomasello. “Twelve-Month-Old communicate Helpfully and Appropriately for Knowledgeable and Ignorant Partners”. Cognition 108 (2008): 732-739.

Lubich, Chiara. Arte di amare. Roma: Citta Nuova, 2005.

Lubich, Chiara. “Lezione per la laurea honoris causa in Lettere (psicología), Malta, 26 febbraio 1999”. Nuova Umanità 122 (1999): 177–189.

Lubich, Chiara. “El carisma de la unidad y la pedagogía. Washington, 10 de noviembre de 2000”. http://centrochiaralubich.org/es/documentos/textos/147-scritto-es/2039-el-carisma-de-la-unidad-y-la-pedagogia.html [access: 4.04.2018].

Lubich, Chiara. “Il Carisma dell’Unità e la Pedagogia”. In: Chiara Lubich, La Dottrina spirituale, 265-270. Roma: Città Nuova, 2006.

Lubich, Chiara. La dottrina spirituale. Roma: Città Nuova, 2006.

Mitchell, Stephen A. Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi. Torino: Bollati Boringhieri, 1993.

Premack, David, Guy Woodruff. “Does the Chimpanzee have a Theory of Mind?”. Brain and Behavioral Sciences 1 (1978): 515-526.

Molinari, Enrico, Piero A. Cavaleri. Il dono nel tempo della crisi. Per una psicologia del riconoscimento. Milano: Raffaello Cortina, 2015.

Nelson, Charles A., Floyd E. Bloom. “Child Development and Neuroscience”. Child Development 5 (1997): 970-987.

Rivière, Angel. Objetos con mente. Madrid: Alianza, 1991.

Rivière, Angel, Maria Núñez. La mirada mental. Buenos Aires: Aique, 1997.

Rizzolatti, Giacomo. “Neuroni specchio ed empatia”, intervento del 22 settembre 2012 a “Pordenone legge”. http://www.youtube.com/watch?v=02szjHTch98 [access: 19.06.2018].

Roche Olivar, Robert. Psicologia y Educacion para la Prosocialidad. Buenos Aires: Ed. Ciudad Nueva, 1996.

Rodríguez Vega, Beatriz, Alberto Fernández Liria, Carmen Bayón Pérez. “Neurobiología interpersonal”. In: Manual de Psiquiatría, eds. Tomás Palomo, Miguel Ángel Jiménez- Arriero, 107-113. Madrid: Ene Life Publicidad, 2009.

Siegel, Daniel J. The developing mind: Toward a neurobiology of interpersonal experience. New York: Guilford, 1999.

Siegel, Daniel J. “Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: attachment relationships, “mindsight,” and neural integration, UCLA School of Medicine”. Infant Mental Health Journal 1-2 (2001): 67–94.

Siegel, Daniel J. “An Interpersonal Neurobiology Approach to Psychotherapy”. Psychiatric Annals 36 (2006 ): 1-18.

Schneider, Wolfgang. “The Development of Metacognitive Knowledge in Children and Adolescents: Major Trends and Implications for Education”. Mind Brain and Education 2 (2008): 114-121.

Stone, Valerie, Simon Baron-Cohen, Robert T. Knight. “Frontal lobe contributions to theory of mind”. Journal of Cognitive Neuroscience 10 (1998): 640-656.

Taylor, Charles. “La politica del riconoscimento”. In: Jürgen Habermas, Charles Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, 9-62. Milano: Feltrinelli, 1998.

Tomasello, Michael. The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.

Tomasello, Michael. Why We Cooperate. Massachusetts: MIT Press., 2009.

Torno, Armando. Portarti il mondo tra le braccia. Vita di Chiara Lubich. Roma: Citta Nuova, 2012.

Uribe Ortiz, Santiago, Mónica Gómez Botero, Olber Eduardo Arango Tobón. “Teoría de la mente: una revisión acerca del desarrollo del concepto”. Revista Colombiana de Ciencias Sociales 1 (2010): 28-37.

Umiltà, Maria Alessandra, et al.. “’I know what you are doing’: a neurophysiological study”. Neuron 32 (2001): 91-101.

Warneken, Felix, Michael Tomasello. “Altruistic Helping in Human Infants and Young Chimpanzees”. Science 31 (2006): 1301-1303.

Whiten, Andrew. Natural Theories of Mind. Oxford: Blackwell, 1991.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism