Chiara Lubich’s “Resurrection of Rome”. Reflections in Light of Special Psychopedagogy

Dorota Kornas-Biela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.006

Abstract


The article undertakes a reflection on the significance of Chiara Lubich’s text “The Resurrection of Rome” for special needs psychopedagogy. First, it responds to the question of the subject of this short “philosophical-theological thesis”, i.e., what is the state of the contemporary human person, who observing “contemporary Rome” full of dirt, vanity and sin not only surrounding him or herself, but also within, simultaneously deciphers his or her destiny as being resurrection. Created in the likeness of God, the human person is free and called to free and joyful “gaining of Heaven” and to relationship with God. In the contemporary world, disability continues to be received as “bad” and a deprivation of the most important values; it draws negative social attitudes, and so it is important to offer a key to change this destructive attitude toward others. The second section of the article is devoted to an analysis of the suggestions which Ch. Lubich included in the text “The Resurrection of Rome”, and which may be used in the process of changing attitudes towards people with disability. These suggestions correspond to the assumptions of Christian personalism in special needs education.


Keywords


Chiara Lubich; Focolare; the spirituality of unity; special needs psychopedagogy; disabled individuals; Christian personalism

Full Text:

PDF (Polish)

References


Abignente, Lucia, Dorota Kornas-Biela, Mariola Teresa Kozubek. „Pedagogiczne inspiracje Ruchu Focolari. W kierunku pedagogiki jedności”. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 1006–1026. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Abignente, Lucia. Przeszłość i teraźniejszość – historia jedności. Studium o duchowości Ruchu Focolarii. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL JPII, 2010.

Bugała, Agnieszka. „Chiara Lubich – świętość to konsekwencja miłości”. Niedziela Ogólnopolska 11 (2015): 16–19.

Chudy, Wojciech. „Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II”. W: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, red. Dorota Kornas-Biela, 123–149. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988.

Chudy, Wojciech. „Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego”. W: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, red. Dorota Kornas-Biela, 105–122. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988.

Dottorati honoris causa conferiti a Chiara Lubich. Laudationes, Motivazioni, Lezioni magistrali, red. Florence Gillet, Rosalia Parlapiano, 309–329. Rome: Città Nuova Editrice, 2016.

Grochmal, Stanisław. Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

Kornas-Biela, Dorota. „The Paradigm of Unity in Prenatal Education and Pedagogy”. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 1–2/19 (2014): 193–206. DOI: 10.2478/v10241-012-0017-3.

Kornas-Biela, Dorota. „Afirmacja życia w kontekście jego zagrożeń po niepomyślnej diagnozie prenatalnej”. W: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, red. Józef Stala, 171–188. Tarnów–Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2012.

Kornas-Biela, Dorota. „Hospicjum perinatalne jako forma afirmacji życia”. W: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, red. Józef Stala, 201–216. Tarnów, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2012.

Kornas-Biela, Dorota. „Niepełnosprawność w rodzinie – czym jest, co znaczy, trudne początki”. W: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala, Elżbieta Osewska, 638–683. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006.

Kornas-Biela, Dorota. „Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II”. W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. Dorota Kornas-Biela, 357–384. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

Kozubek, Mariola Teresa, Stanisław Grochmal. „Rodzina wspólnotą miłości w świetle pedagogii jedności Ruchu Focolari”. W: Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo, red. Andrzej Garbarz, Grzegorz Grzybek, 255–273. Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011.

Kozubek, Mariola Teresa. „Środowisko wychowawcze rodziny i Ruchu Focolari w doświadczeniu choroby bł. Chiary Luce Badano (1971–1990)”. W: Cierpienie – tajemnica i wyzwanie, red. Antoni Bartoszek, 142–160. Katowice: Emanuel, 2014.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wspólnota dzieci i młodzieży Ruchu Focolari miejscem kształtowania umiejętności pokonywania trudności”. Roczniki Pedagogiczne 3 (2018): 57–73.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wspólnota i jedność w wybranych obszarach życia społecznego – doświadczenie Ruchu Focolari”. Paedagogia Christiana 2/36 (2015): 79–108.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wychowanie do przebaczenia w pedagogii jedności”. Paedagogia Christiana 2/38 (2016): 107–126.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wychowanie do wiary w rodzinie – propozycja duchowości jedności”. Homo Dei 1 (2014): 23–36.

Lubich, Chiara i chrześcijanie z różnych krajów. Pisać Ewangelię życiem. Kraków: Fundacja Mariapoli, 1998.

Lubich, Chiara. „Zmartwychwstanie Rzymu”. W: Charyzmat jedności, red. Michel Vandeleene, 251–255. Kraków: Mariapoli Foundation, Wydawnictwo M, 2007.

Lubich, Chiara. „Zmartwychwstanie Rzymu”. W: Patrzeć na wszystkie kwiaty. Wybór tekstów teologicznych z dwumiesięcznika „Nuova Umanità”, 13–19. Kraków: Fundacja Mariapoli, 2007.

Lubich, Chiara. Jezus Opuszczony, red. Hubertus Blaumeiser. Łąka: Indygo and the Mariapoli Foundation, 2017.

Lubich, Chiara. Krzyk Opuszczenia. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.

Olbrycht, Katarzyna. „Co może odnaleźć pedagog w zbiorze tekstów «Charyzmat jedności» Chiary Lubich”. Nowe Miasto 2–3 (2008): 168.

Przygoda jedności: z założycielką Ruchu Focolari rozmawia Franka Zambonini. Kraków: WAM, 1995.

Szewieczek, Mirosław. Bijące serce jedności. Bielsko-Biała: Wydawnictwo AKANT, 2003.

Torno, Armando. Chiara Lubich. Życie i dzieło. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2012.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism