Chiara Lubich’s “Resurrection of Rome”. Reflections in Light of Special Psychopedagogy

Dorota Kornas-Biela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.005

Abstract


The article undertakes a reflection on the significance of Chiara Lubich’s text “The Resurrection of Rome” for special needs psychopedagogy. First, it responds to the question of the subject of this short “philosophical-theological thesis”, i.e., what is the state of the contemporary human person, who observing “contemporary Rome” full of dirt, vanity and sin not only surrounding him or herself, but also within, simultaneously deciphers his or her destiny as being resurrection. Created in the likeness of God, the human person is free and called to free and joyful “gaining of Heaven” and to relationship with God. In the contemporary world, disability continues to be received as “bad” and a deprivation of the most important values; it draws negative social attitudes, and so it is important to offer a key to change this destructive attitude toward others. The second section of the article is devoted to an analysis of the suggestions which Ch. Lubich included in the text “The Resurrection of Rome”, and which may be used in the process of changing attitudes towards people with disability. These suggestions correspond to the assumptions of Christian personalism in special needs education.


Keywords


Chiara Lubich; Focolare; the spirituality of unity; special needs psychopedagogy; disabled individuals; Christian personalism

Full Text:

PDF

References


Abignente Lucia, Dorota Kornas-Biela, Mariola Teresa Kozubek. „Pedagogiczne inspiracje Ruchu Focolari. W kierunku pedagogiki jedności” [„The pedagogical inspirations of the Focolari Movement. Toward a pedagogy of unity”]. In: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością [Christian education. Between tradition and the contemporary], ed. Alina Rynio, 1006–1026. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Abignente, Lucia. Przeszłość i teraźniejszość – historia jedności. Studium o duchowości Ruchu Focolarii [The past and present – a history of unity. A study on the spirituality of the Focolari Movement]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL JPII, 2010.

Bugała, Agnieszka. „Chiara Lubich – świętość to konsekwencja miłości” [„Chiara Lubich – holiness is a consequence of love”]. Niedziela Ogólnopolska 11 (2015): 16–19.

Chudy, Wojciech. „Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II” [„The vocation of the disabled person in the teachings of Pope John Paul II”]. In: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie [The disabled person and their place in society], ed. Dorota Kornas-Biela, 123–149. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988.

Chudy, Wojciech. „Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego” [„The philosophical significance of the condition of the disabled person”]. In: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie [The disabled person and their place in society], ed. Dorota Kornas-Biela, 105–122. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988.

Dottorati honoris causa conferiti a Chiara Lubich. Laudationes, Motivazioni, Lezioni magistrali, eds. Florence Gillet, Rosalia Parlapiano, 309–329. Rome: Città Nuova Editrice, 2016.

Grochmal, Stanisław. Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami [The paradigm of unity in the context of organizational management]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

Kornas-Biela Dorota. „The Paradigm of Unity in Prenatal Education and Pedagogy”. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration 1–2/19 (2014): 193–206. DOI: 10.2478/v10241-012-0017-3.

Kornas-Biela, Dorota. „Afirmacja życia w kontekście jego zagrożeń po niepomyślnej diagnozie prenatalnej” [„The affirmation of life in the context of its dangers after unfavorable prenatal diagnosis”]. In: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej [Life and death. The challenge of charitable activity], ed. Józef Stala, 171–188. Tarnów–Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2012.

Kornas-Biela, Dorota. „Hospicjum perinatalne jako forma afirmacji życia” [„The perinatal hospice as a form of affirmation of life”]. In: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej [Life and death. The challenge of charitable activity], ed. Józef Stala, 201–216. Tarnów, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2012.

Kornas-Biela, Dorota. „Niepełnosprawność w rodzinie – czym jest, co znaczy, trudne początki” [„Disability in the family – what it is, what it means, difficult beginnings”]. In: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie [Family. A priceless gift and task], ed. Józef Stala, Elżbieta Osewska, 638–683. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006.

Kornas-Biela, Dorota. „Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II” [„The disabled, ill, suffering person: the teachings of John Paul II”]. In: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości [Family: a source of life and school of love], ed. Dorota Kornas-Biela, 357–384. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

Kozubek, Mariola Teresa, Stanisław Grochmal. „Rodzina wspólnotą miłości w świetle pedagogii jedności Ruchu Focolari” [„The family as a community of love in light of the pedagogy of unity of the Focolari Movement”]. In: Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo [Around the family. Education, culture, society], eds. Andrzej Garbarz, Grzegorz Grzybek, 255–273. Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011.

Kozubek, Mariola Teresa. „Środowisko wychowawcze rodziny i Ruchu Focolari w doświadczeniu choroby bł. Chiary Luce Badano (1971–1990)” [„The educational environment of the family and the Focolari Movement in the experience of the illness of bl. Chiara Luce Badano (1971–1990)”]. In: Cierpienie – tajemnica i wyzwanie [Suffering – the Mystery and Challenge], ed. Antoni Bartoszek, 142–160. Katowice: Emanuel, 2014.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wspólnota dzieci i młodzieży Ruchu Focolari miejscem kształtowania umiejętności pokonywania trudności” [„The community of children and youth of the Focolari Movement as a place for forming the ability to overcome hardship”]. Roczniki Pedagogiczne 3 (2018): 57–73.

Kozubek, Mariola Teresa. „«Wspólnota» i «jedność» w wybranych obszarach życia społecznego – doświadczenie Ruchu Focolari” [„‘Community’ and ‘unity’ in chosen areas of social life – the experience of the Focolari Movement”]. Paedagogia Christiana 2/36 (2015): 79–108.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wychowanie do przebaczenia w pedagogii jedności” [„Education to forgiveness in the pedagogy of unity”]. Paedagogia Christiana 2/38 (2016): 107–126.

Kozubek, Mariola Teresa. „Wychowanie do wiary w rodzinie – propozycja duchowości jedności” [„Education to faith in the family – a proposal from the spirituality of unity”]. Homo Dei 1 (2014): 23–36.

Lubich, Chiara and Christians from different countries. Pisać Ewangelię życiem [Writing the Gospel with life]. Kraków: Fundacja Mariapoli, 1998.

Lubich, Chiara. „Zmartwychwstanie Rzymu” [„The Resurrection of Rome”]. In: Charyzmat jedności [The Charisma of Unity], ed. Michel Vandeleene, 251–255. Kraków: Mariapoli Foundation, Wydawnictwo M, 2007.

Lubich, Chiara. „Zmartwychwstanie Rzymu” [„The Resurrection of Rome”]. In: Patrzeć na wszystkie kwiaty. Wybór tekstów teologicznych z dwumiesięcznika „Nuova Umanita” [Look at all flowers. A choice of theological texts from the bimonthly Nuova Umanita], 13–19. Kraków: Fundacja Mariapoli, 2007.

Lubich, Chiara. Jezus Opuszczony [The Abandoned Jesus]. Ed. Hubertus Blaumeiser. Łąka: Indygo S.A and the Mariapoli Foundation, 2017.

Lubich, Chiara. Krzyk Opuszczenia [The Cry of Abandonment]. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.

Olbrycht, Katarzyna. „Co może odnaleźć pedagog w zbiorze tekstów Charyzmat jedności Chiary Lubich” [„The findings of an educator in the collection of works on the Charisma of unity by Chiara Lubich”]. Nowe Miasto 2–3 (2008): 168.

Przygoda jedności: z założycielką Ruchu Focolari rozmawia Franka Zambonini [The adventure of unity: Frank Zambonini speaks with the founder of the Focolari movement]. Kraków: WAM, 1995.

Szewieczek, Mirosław. Bijące serce jedności [The beating heart of unity]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo AKANT, 2003.

Torno, Armando. Chiara Lubich. Życie i dzieło [Chiara Lubich. Life and works]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2012.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism