Education and Freedom. An Attempt of Insights into Józef Tischner’s Pedagogical Thinking

Katarzyna Wrońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.005

Abstract


The text written from the perspective of philosophical pedagogy is an attempt to understand the pedagogical thought of one of the philosophers of freedom – Józef Tischner. The author poses the task of extracting the meanings and sense present in Tischner’s source texts and statements he gives to education and instruction. It serves two purposes. The first one responds to the needs of pedagogy, which seeks philosophical justifications for undertaken pedagogical activity. The second one is more closely related to the need of philosophy; it is about checking how the pedagogical reflection fits into the philosophical concept of the author of “Thinking by values” and what it brings to it. By specifying the second goal, the author wants to look for the answer to the question: is Tischner’s pedagogy a consistent application of his philosophy of freedom, or does it extend this philosophy and supplement it with pedagogical aspect, invisible from the perspective of philosophy itself.


Keywords


education; instruction; freedom; totalistic pedagogy; entrustment

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bonowicz, Wojciech. Tischner. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.

Filek, Jacek. Filozofia jako etyka. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.

Galarowicz, Jan. Ks. Józef Tischner. Kraków: Petrus, 2013.

Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.

Spotkanie. Z ks. Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Tischner, Józef. Etyka solidarności. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.

Tischner, Józef. Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 2000.

Tischner, Józef. „Z problematyki nauczania”. Znak 7/8 (1968): 903–913.

Tischner, Józef. „Z problematyki wychowania chrześcijańskiego”. Znak 11 (1966): 1335–1345.

Wajsprych, Danuta. Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera. Toruń–Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Walczak, Paweł. Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych. Kraków: Impuls, 2007.

Wrońska, Katarzyna. „Człowiek w doświadczeniu wielowymiarowej transcendencji”. W: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak, 175–188. Lublin: Wydawnictwo KUL i Wydawnictwo GAUDIUM, 2010.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism