Wychowanie a wolność. Próba wglądu w myślenie pedagogiczne Józefa Tischnera

Katarzyna Wrońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.005

Abstrakt


Tekst pisany z perspektywy pedagogiki filozoficznej jest próbą wglądu w myślenie pedagogiczne jednego z filozofów wolności – Józefa Tischnera. Autorka stawia przed sobą zadanie wydobycia i odczytania ze źródłowych tekstów i wypowiedzi Tischnera znaczeń i sensu, jakie nadaje on wychowaniu i nauczaniu. Ma to służyć dwóm celom. Pierwszy z nich odpowiada na zapotrzebowanie pedagogiki, która szuka filozoficznych uzasadnień dla podejmowanej działalności pedagogicznej. Drugi cel ściślej wiąże się z zapotrzebowaniem filozofii; chodzi o sprawdzenie, w jaki sposób refleksja pedagogiczna wkomponowuje się w koncepcję filozoficzną autora Myślenia według wartości oraz co do niej wnosi. Uściślając ten drugi cel, Autorka chce szukać odpowiedzi na pytanie: czy pedagogia Tischnera jest konsekwentną aplikacją jego filozofii wolności, czy może tę filozofię poszerza i uzupełnia o aspekt pedagogiczny, niewidoczny z perspektywy samej filozofii.


Słowa kluczowe


wychowanie; nauczanie; wolność; pedagogika totalistyczna; zawierzenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bonowicz, Wojciech. Tischner. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.

Filek, Jacek. Filozofia jako etyka. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.

Galarowicz, Jan. Ks. Józef Tischner. Kraków: Petrus, 2013.

Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.

Spotkanie. Z ks. Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Tischner, Józef. Etyka solidarności. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.

Tischner, Józef. Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 2000.

Tischner, Józef. „Z problematyki nauczania”. Znak 7/8 (1968): 903–913.

Tischner, Józef. „Z problematyki wychowania chrześcijańskiego”. Znak 11 (1966): 1335–1345.

Wajsprych, Danuta. Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera. Toruń–Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Walczak, Paweł. Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych. Kraków: Impuls, 2007.

Wrońska, Katarzyna. „Człowiek w doświadczeniu wielowymiarowej transcendencji”. W: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak, 175–188. Lublin: Wydawnictwo KUL i Wydawnictwo GAUDIUM, 2010.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism