Concepts of Family Policy in Prawo i Sprawiedliwość [Law and Justice’s] Election Programmes in the Years 2007–2014

Dominika Jagielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.035

Abstract


Within the context of an increased interest in family and family policy, as well as political and social changes that have been occurring in Poland lately (parliamentary election, gaining power by the Law and Justice party, introduction of new instruments of family policy), it is worth having a look at both projects and changes in family social policy over the course of time and proposals of optimum solutions for families put forward by the ruling political party. Thus, politicians are the ones, who, through their visions and projects, affect directly the creation of formal, legal framework of the family’s functioning, determine the direction and forms of legislative initiatives undertaken within the scope of family policy, while their ideas and notions are verified by the society expressed in the results of parliamentary elections. Therefore, in this article, I shall analyse the proposed solutions for family-related problems expressed over the years 2007–2014 in the election programmes of politicians of Law and Justice – a political party, whose goals in and plans expressed in their election programme, considering the results of parliamentary elections and public support poles in present time Poland, are, and will be, shaping family policy in Poland over the next several years.


Keywords


family policy; ideology of education; family; electoral programs of Law and Justice; policy towards the family

Full Text:

PDF

References


Balcerzak-Paradowska, Bożenna. Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004.

Fukuyama, Francis. Koniec historii. Poznań: Zysk i S-ka, 1996.

Kostkiewicz, Janina, Milan Krankus, Ivan Podmanický, Mária Potočárová. Wychowanie – rodzina – społeczny rozwój osoby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Kryzys w rodzinie czy rodzina w kryzysie? Społeczno-moralne problemy współczesnej rodziny, ed. Michał Kapias, Rafał Śpiewak. Pszów: Fidelis, 2014.

Księżopolski, Mirosław. „Modele polityki społecznej”. In: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, ed. Antoni Rajkiewicz, Jolanta Supińska, Mirosław Księżopolski, 73–83. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1998.

Księżopolski, Mirosław. Modele polityki społecznej. Warszawa: IPiSS, 1999.

Księżopolski, Mirosław. Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej. Warszawa: IPS UW, 2013.

Kwak, Anna. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005.

Nowak, Beata Maria. Rodzina w kryzysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Nowoczesna solidarna bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości [Modern Solidary Safe Poland. Programme of Law and Justice]. 2009.

http://www.pis.org.pl/dokumenty.php (accessed on: 01.10.2016).

Nowoczesna solidarna bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości [Modern Solidary Safe Poland. Programme of Law and Justice]. Warszawa 2011. http://www.pis.org.pl/dokumenty.php (accessed on: 01.10.2016).

Program wyborczy PiS. Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków [PiS’ Election Programme. We Care for Poland. We Care for the Poles]. http://www.pis.org.pl/dokumenty.php (accessed on: 01.10.2016).

Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych, ed. Klaudia Pujer. Wrocław: Exante, 2016.

Rodzina w nurcie współczesnych przemian, ed. Dariusz Krok, Paweł Langwójtowicz. Opole: Uniwersytet Opolski, 2010.

Rodzina: jej teraźniejszość i przyszłość, ed. Helena Marzec, Katarzyna Szymczyk. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014.

Rodzina: zadania, wyzwania, ed. Magdalena Ewa Ruszel. Stalowa Wola, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011.

Szacki, Jerzy. Liberalizm po komunizmie. Kraków: Znak, Fundacja im. St. Batorego, 1994.

Szymański, Mirosław J. Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: IBE, 2000.

Tyszka, Zbigniew. Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.

Zdrowie praca rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014 [Health, Employment, Family. 2014 Law and Justice’s programme]. http://www.pis.org.pl/dokumenty.php (accessed on: 01.10.2016).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism