The Outline of Family Upbringing Theory in Pedagogical Reflection of Teresa Kukołowicz and Józef Wilk

Danuta Opozda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.034

Abstract


The following article aims at distinguishing and organizing the significant issues related to family upbringing, which were investigated by T. Kukołowicz and J. Wilk. The text intends to address question what was contributed by the professors to the reflection on family upbringing. The content of the authors’ reflection outlined in this article is important due to the attempts at reconstructing the theory of family upbringing. The article first briefly delineates the institutional structure within which the above-mentioned authors conducted their scientific research activities. Next, there are presented the main directions of pedagogical reflection on family upbringing – first T. Kukołowicz, then J. Wilk. Lastly, the author provides some final remarks.


Keywords


family; child; education; theory of family upbringing; knowledge

Full Text:

PDF

References


Kawula, Stanisław, Józefa Brągiel, Andrzej Janke. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997.

Kukołowicz, Teresa. Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1978.

Kukołowicz, Teresa. „Wprowadzenie. Możliwości integracji wiedzy o rodzinie”. In: Z badań nad rodziną, ed. Teresa Kukołowicz, 5–17. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.

Kukołowicz, Teresa. „Z prac Pierwszego Seminarium z Psychologii Rodziny”. In: Z badań nad rodziną, ed. Teresa Kukołowicz, 196–198. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.

Kukołowicz, Teresa. Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.

Kukołowicz, Teresa. Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.

Kukołowicz, Teresa. „Sytuacja wychowawcza w podstawach współczesnej pedagogiki S. Kunowskiego a jej ujęcie w pedagogice otwartej”. In: W trosce o integralne wychowanie, ed. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie 1981.

Maryniarczyk, Andrzej. „Antropologiczne źródła pedagogiki rodziny w ujęciu Księdza Józefa Wilka”. In: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937–2003), ed. Barbara Kiereś, Marian Nowak, Danuta Opozda, 65–78. Lublin–Kraków: Poligrafia Salezjańska i Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2006.

Nowak, Marian. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, 2008.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.

Nowak, Stefan. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Opozda Danuta. „Pedagogika rodziny w uniwersyteckiej działalności Księdza Profesora Józefa Wilka”. In: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, ed. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, 115–135. Lublin Wydawnictwo KUL, 2010.

Opozda, Danuta. „Interdyscyplinarność i intradyscyplinarność w pedagogice rodziny”. Paedagogia Christiana 2/34 (2014): 169–183.

Opozda, Danuta, Magdalena Parzyszek. „Zarys refleksji nad rozwojem pedagogiki rodziny w KUL w świetle koncepcji wychowania w rodzinie Piotra Poręby i Józefa Wilka”. In: W służbie nauki, wychowania i wartości, ed. Ryszard Skrzyniarz, Małgorzata Łobacz, Barbara Borowska, 381–397. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2015.

Opozda, Danuta. „Subdyscyplinarny charakter pedagogiki rodziny – uwagi metodologiczne”. In: Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, ed. Marek Marczewski, 15–41. Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, 2015.

Skrzyniarz, Ryszard. „Dzieje pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II”. In: Pedagogika na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, ed. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, 13–40. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin–Kraków: Poligrafia Salezjańska i Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2006.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism