The Idea of Pro-Existence as a Fundamental Value in a Pedagogue’s Life

Helena Słotwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.029

Abstract


The article shows the inspiring function of pro-existence for a pedagogue in realising his vocation. Firstly, the text provides information about the idea of proexistence, which comprises the truth about human being in his or her different dimensions. Next, it indicates that pro-existence is universal, and its connection with values, which in the end justifies the idea of pro-existence to – apart from its inspirational function – pose a challenge for a pedagogue. Hence, its double value.


Keywords


human being; pro-existence; theology; values; form master

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bis, Dorota. „Misja wychowawcza w ujęciu Romano Guardiniego”. W: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. Alina Rynio, 257–260. Kielce: Jedność, 2001.

Chudy, Wojciech. „Istota pedagogiki personalistycznej”. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 271–295. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Cyrklaff, Ryszard. „Augustyn. Myśl etyczna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1099–1101. Lublin: TN KUL, 1973.

Eborowicz, Wacław. „Augustyn, Myśl teologiczna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1103–1106. Lublin: TN KUL, 1973.

Gajdamowicz, Halina. „Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie obiektywistycznych teorii wartości”. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 104–114. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Gajdamowicz, Halina. Wychowanie do wartości. Aksjologiczne inspiracje angielskiej filozofii Oświecenia. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 1996.

Guardini, Romano. Bóg daleki. Bóg bliski. Poznań: „W drodze”, 1991.

Jan Paweł II. „Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy. Przesłanie papieskie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. «Ku Konstytucji europejskiej»”. L’Osservatore Romano 10–11 (2002): 32–34.

Jeziorański, Marek. „Wychowawca”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 20, 1045–1046. Lublin: TN KUL, 2014.

Krajewski, Radosław. „Wartość. W filozofii”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 20, 261-261. Lublin: RW KUL, 2014.

Krąpiec, Mieczysław, Zofia Zdybicka. „Augustyn. Myśl filozoficzna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1095–1099. Lublin: TN KUL, 1973.

Łydka, Władysław, Andrzej Zuberbier. „Chrystologia. I. W teologii katolickiej”. Encyklopedia Katolicka, t. 3, 304–315. Lublin: TN KUL, 1979.

Magier, Piotr. „Pedagogika postmodernizmu”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 15, 216–218. Lublin: TN KUL, 2011.

Maj, Adam. „Wychowanie. 3. Aspekt religijny”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 20, 1041–1042. Lublin: TN KUL, 2014.

Najman, Katarzyna, Jerzy Szymik. „Proegzystencja”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 16, 439–441. Lublin: TN KUL, 2012.

Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL, 1999.

Olszak, Alicja. „Hierarchia wartości a realizm życiowy studentów pedagogiki (komunikat z badań)”. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 932–941. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Przanowski, Mateusz. „Tomasz z Akwinu. Myśl teologiczna. Eschatologia”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 19, 856–857. Lublin: TN KUL, 2013.

Roskal, Zenon Eugeniusz. „Pascal Blaise, Myśl filozoficzna” W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1402–1403. Lublin: TN KUL, 1973.

Rusecki, Marian. „Pascal Blaise. 3. Myśl apologetyczno-teologiczna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 14, 1403–1404. Lublin: TN KUL, 2010.

Sikorski, Tadeusz. „Wychowanie”. W: Słownik Teologiczny, red. Andrzej Zuberbier, 657–658. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1999.

Słotwińska, Helena. „Bóg jako wychowawca człowieka”. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 138–147. Radom: Polwen, 2016.

Słotwińska, Helena. Kształtowanie postaw religijnych na katechezie. Lublin: KUL, 2004.

Słotwińska, Helena. „Samowychowanie i samokształcenie elementami autoformacji”. Paedagogia Christiana 1 (2007): 65–81.

Słotwińska, Helena. Wychowawcza wartość wzorów osobowych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Szymczyk, Leokadia. „Pedagogika emancypacyjna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 15, 214–216. Lublin: TN KUL, 2011.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T. 1. Warszawa: PWN, 1997.

Verhack, I. „Wychowywać, czyli wzbudzać poznanie własnego istnienia”. W: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, 79–86. Stalowa Wola: WNS KUL, 1999.

Wołosiuk, Beata. „Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym”. Paedagogia Christiana 1 (2011): 185–202.

Zaborowski, Konrad. „Tomasz z Akwinu. Myśl filozoficzna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 19, 852–853. Lublin: TN KUL, 2013.

Zbiciak, Józef. „Bernard z Clairvaux. V. Duchowość”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 2, 304–305. Lublin: TN KUL, 1976.

Zieliński, Edward. „Bonawentura”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 2, 780–785. Lublin: TN KUL, 1983.

Zieliński, Edward, „Duns Szkot”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 4, 354–361. Lublin: TN KUL, 1995.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism