Wychowanie do przebaczenia w homiliach

Leszek Szewczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.032

Abstrakt


Jednym z podstawowych kryteriów au­tentyczności bycia chrześcijaninem jest umiejętność przebaczania. Do takiej postawy trzeba ciągle wychowywać. Jedną z misji Kościoła jest wychowywanie swoich członków. Prawdziwe wychowanie powinno obejmować pełną formację człowieka i odnosić się zarówno do ostatecznego celu życia człowieka, jak i dobra wspólnego społeczności. Podstawowe zadania wychowawcze Kościoła związane są z realizacją jego funkcji zbawczych: głoszenia Słowa Bożego, oddawania czci Bogu i realizowania miłości bliźniego, opierając się na zdrowej miłości samego siebie. Jednym z najważniejszych środków wychowawczych, zwłaszcza w zakresie wychowania religijnego, które są w dyspozycji Kościoła, jest przepowiadanie homilijne. Homilia wśród wielu innych podejmuje również zagadnienie przebaczenia. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczególnej roli homilii w wychowaniu do przebaczenia. W kolejnych punktach omówione są kwestie homilisty jako wychowawcy, wychowawczej roli homilii oraz zagadnienie centralne – homilii o przebaczeniu. W końcowej części opracowania przedstawione są sugestie nowo wydanego Dyrektorium homiletycznego dotyczące zagadnienia przepowiadania na temat przebaczenia. Homilia, czerpiąc z Pisma świętego oraz liturgii, będąc integralną częścią eucharystii, pomaga w porozumieniu się z drugim człowiekiem oraz zachęca do uwiarygodnienia swojej wiary przez postawę przebaczenia.


Słowa kluczowe


homilia; przebaczenie; wychowanie; przepowiadanie; homilista

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Broński, Włodzimierz. „Homilia”. W: Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fijałkowski, 288–291. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.

Dyk, Stanisław. „Orędzie homilijne w okresie zwykłym w ciągu roku cyklu B”. Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 1 (2010): 17–39.

Franciszek. „O przebaczaniu: codziennie mamy do tego okazję”. http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=58404&s=opoka (dostęp: 28.12.2015).

Franciszek. Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Misericordiae vultus (11.04.2015).

II Polski Synod Plenarny. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1991.

Jan Paweł II. „Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich. Do uczestników europejskiego sympozjum na temat: «Wyzwania edukacji» (3 VII 2004)”. L'Osservatore Romano 11 (2004): 22.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1999.

Kręcidło, Janusz. „Jakiego przebaczenia uczy nas Jezus?”. Ateneum Kapłańskie 156, 1 (2011), 25–34.

Lewek, Antoni. Współczesna odnowa kaznodziejstwa. Z najnowszych dziejów ruchu homiletycznego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1980.

Gosek, Marian. „Tworzywo homiletyczne”. W: Praktyka przepowiadania słowa Bożego. Materiały do nauczania w zakładach teologicznych, red. Leszek Kuc, t. 2, 283–397. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1973.

Narecki, Zbigniew. „Wartość przebaczenia i pojednania w pryzmacie współczesności”. Pedagogia Ojcostwa 1 (2015): 39–54.

Przybyłowski, Jan. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis: wskazówki pastoralne dla funkcji wychowawczej Kościoła”. Warszawskie Studia Pastoralne 5 (2007): 37–54.

Przybyłowski, Jan. „Wychowanie chrześcijańskie – pełny rozwój osoby ludzkiej”. Warszawskie Studia Pastoralne 2 (2005): 71–97.

Przyczyna, Wiesław. „Kaznodzieja jako herold”. W: Sługa Słowa, Wiesław Przyczyna, 51–63. Kraków: Wydawnictwo „Poligrafia Salezjańska”, 1997.

Reiterer, Friedrich Vinzenz. „Odpuszczenie grzechów/Przebaczenie”. W: Nowy leksykon biblijny, red. Franz Kogler, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst, 543. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2011.

Siwek, Gerard. „Przepowiadanie słowa Bożego”. W: Teologia pastoralna, t. 2, red. Ryszard Kamiński, 131–179. Lublin: Wydawnictwo Atla 2, 2002.

Sławiński, Henryk. „Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej”. Teologia i Moralność 12 (2012): 103–119.

Sławiński, Henryk. „Znaczenie, geneza i struktura Dyrektorium homiletycznego”. Polonia Sacra 3 (2015): 155–176.

Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 313–324. Poznań: Pallottinum, 1967.

Szewczyk, Leszek. „Zagadnienia moralne w wypowiedzi kaznodziejskiej”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2 (2004): 48–57.

Szewczyk, Leszek. Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972–1999. Katowice: Wydawnictwo „Księgarnia św. Jacka”, 2003.

Tarnowski, Janusz. „Kaznodzieja jako wychowawca”. W: Sługa Słowa, red. Wiesław Przyczyna, 153–164. Kraków: Wydawnictwo „Poligrafia Salezjańska”, 1997.

„Trudny temat przebaczenia. Rozmowa z o. Peterem Gumplem SJ”. Zeszyty Formacji Duchowej 14 (2000): 19–25.

Urbański, Stanisław. „Przebaczenie źródłem uzdrowienia i przemiany życia”. Zeszyty Formacji Duchowej 14 (2000): 48–54.

Wons, Krzysztof. „Miłość Słowa i złość grzechu”. Zeszyty Formacji Duchowej 14 (2000): 108–117.

Zaborowski, Marek. „Zadania nauczycielskie Kościoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań rodziny”. Pedagogika Katolicka 8 (2011): 84–99.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism