The Attitude of Junior High School Students towards Certain Moral Norms Contained in the Ten Commandments

Sławomir Chrost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.030

Abstract


Some axiological and normative issues are now of high interest of the representatives of various branches of science, including educators and sociologists. Education for values is an integral part of humans’ education – and it becomes primarily the domain of religious education. The Decalogue (Greek: Ten words, “ten commandments”), as an expression of the fundamental duties of a man towards the God and towards one’s neighbour (morals), reveals serious commitments in its essential content. They are by their nature immutable and apply to believers always and everywhere.

The problem of the research is expressed in the question: what is the attitude of young people towards the moral norms contained in the Ten Commandments? The article presents the declared (theoretical) attitude of young people towards the moral norms contained in the Ten Commandments, and towards their real attitudes to life based on moral standards referring to the ten commandments of God. They are therefore the attitudes expressing a more practical dimension – implementation of norms revealed by God in a daily life.


Keywords


the Ten Commandments; religious socialization; religious education; moral education; norms

Full Text:

PDF (Polish)

References


Augustyn, Józef. Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Kraków: Wydawnictwo M, 1997.

Mały Słownik Teologiczny, red. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1996.

Rusecki, Marian. „Religia IV: aspekt teologiczny”. W: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, red. Edward Gigilewicz, 1405–1415. Lublin: TN KUL, 2012.

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1984.

Libiszowska-Żółtkowska, Maria, Janusz Mariański. Leksykon socjologii religii. Warszawa: Verbinum, 2004.

Mielicka, Halina. „Wartości ekonomiczne a systemy normatywne”. W: Badania Naukowe, z. 5, red. Bożydar J. L. Kaczmarek, 120–132. Kielce: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, 2001.

Ossowska, Maria. „Czy moralność zależy od religii?” Nowa Szkoła 6 (1958): 2–6.

Religijność a zasady moralne. Warszawa: CBOS, 2014.

Rogowski, Cyprian. Pedagogika religii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Salij, Jacek. Dekalog. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1990.

Świątkiewicz, Wojciech. Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku. Katowice–Wrocław: Instytut Górnośląski, 1997.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism