Stosunek młodzieży gimnazjalnej do wybranych norm moralnych zawartych w Dekalogu

Sławomir Chrost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.030

Abstrakt


Kwestie aksjologiczne i normatywne znajdują się obecnie w centrum zainteresowań przedstawicieli różnych gałęzi nauki, także pedagogów czy socjologów. Wychowanie do wartości jest częścią integralnego wychowania człowieka – staje się przede wszystkim domeną wychowania religijnego. Dekalog (gr. ‘dziesięć słów’, ‘dziesięć przykazań Bożych’), będąc wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i wobec bliźniego (norm moralnych), objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują wierzących zawsze i wszędzie. Problem, który stał się motywem podjęcia badań wyraża się w pytaniu: jaki jest stosunek młodzieży do norm moralnych zawartych w Dekalogu? Artykuł przedstawia deklarowany (teoretyczny) stosunek młodzieży do norm moralnych zawartych w Dekalogu oraz stosunek młodzieży wobec postaw życiowych stanowiących rozwinięcie norm moralnych na bazie dziesięciu Bożych przykazań. Jest to więc stosunek wyrażający bardziej praktyczny wymiar – realizowanie w codziennym życiu norm objawionych przez Boga.


Słowa kluczowe


dekalog; socjalizacja religijna; wychowanie religijne; wychowanie moralne; normy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn, Józef. Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Kraków: Wydawnictwo M, 1997.

Mały Słownik Teologiczny, red. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1996.

Rusecki, Marian. „Religia IV: aspekt teologiczny”. W: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, red. Edward Gigilewicz, 1405–1415. Lublin: TN KUL, 2012.

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1984.

Libiszowska-Żółtkowska, Maria, Janusz Mariański. Leksykon socjologii religii. Warszawa: Verbinum, 2004.

Mielicka, Halina. „Wartości ekonomiczne a systemy normatywne”. W: Badania Naukowe, z. 5, red. Bożydar J. L. Kaczmarek, 120–132. Kielce: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, 2001.

Ossowska, Maria. „Czy moralność zależy od religii?” Nowa Szkoła 6 (1958): 2–6.

Religijność a zasady moralne. Warszawa: CBOS, 2014.

Rogowski, Cyprian. Pedagogika religii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Salij, Jacek. Dekalog. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1990.

Świątkiewicz, Wojciech. Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku. Katowice–Wrocław: Instytut Górnośląski, 1997.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism