Wychowanie „co do ciała i zdrowia” w realiach społeczeństwa somatycznego

Anna Gaweł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.026

Abstrakt


Podjęta problematyka koncentruje się na edukacyjnych aspektach antropologicznie uwarunkowanego związku między ciałem i zdrowiem. Znamienną cechą współczesnego społeczeństwa, określanego mianem somatycznego, jest ekspansja kultury ciała oraz upatrywanie w ciele podstawy formowania się tożsamości przy jednoczesnym niedostrzeganiu konsekwencji zdrowotnych, jakie mogą towarzyszyć dokonywanym na ciele zabiegom. Stąd ważnym zadaniem nauczycieli i pedagogów jest kształtowanie u wychowanków przekonania, że zdrowie jest wartością egzystencjalną oraz o tym, że jego ochrona i doskonalenie może wymagać podejmowania działań, których efekty nie są widoczne na powierzchniach ciała.

Słowa kluczowe


ciało; zdrowie; wartości; społeczeństwo somatyczne; wychowanie zdrowotne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Zygmunt. Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995.

Błajet, Piotr. Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

Cichoń, Władysław. Wartości Człowiek Wychowanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996.

Demel, Maciej. Pedagogika zdrowia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.

Gaweł, Anna. „Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego”. Kwartalnik Pedagogiczny, 2 (2005): 49–71.

Jakubowska, Honorata. Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2009.

Jarecka, Urszula. „Style życia w kontekście kultury wizerunku”. W: Style życia wartości obyczaje. Stare dylematy, nowe spojrzenia, red. Aldona Jawłowska, Wojciech Pawlik, Barbara Fatyga, 25–48. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Jawłowska, Aldona. „Tożsamość na sprzedaż”. W: Wokół problemów tożsamości, red. Aldona Jawłowska, 51–78. Warszawa: Wydawnictwo LTW, 2001.

Kowalczyk, Stanisław. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

LaLonde, Marco. A New Perspective on the Health of Canadians. Ottawa: Government of Canada, 1974.

Okoń, Wincenty. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.

Oleś, Piotr. „Tożsamość osobista i społeczna – płynna czy określona?” W: Wiesław Łukaszewski i in., Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem, 115–126. Sopot: Smak Słowa, 2012.

Piramowicz, Grzegorz. Powinności nauczyciela. Lwów: Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego z I. Związkowej Drukarni we Lwowie, 1894.

Shilling, Chris. Socjologia ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Tchorzewski, Andrzej M. de. „Teoria wychowania. W poszukiwaniu nowego paradygmatu”. W: Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, red. Andrzej M. de Tchorzewski, 9–38. Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS, 2002.

Tchorzewski, Andrzej M. de. „Refleksje wokół aktualnego rozumienia wychowania zdrowotnego jako kategorii pojęciowej w naukach pedagogicznych”. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 57/Suplement (2006): 9–16.

Tyszka, Andrzej. Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice. Komorów: Fundacja Pomocy „Antyk”, 1999.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism