Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku

Maria Loyola Opiela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.025

Abstrakt


Rozwój pedagogiki przedszkolnej jest procesem przechodzenia od doświadczeń praktycznych po unaukowienie edukacji małego dziecka. Jej początki jako subdyscypliny pedagogiki określa się na lata 70. XX wieku. Wskazany początek poprzedza jednak ogromny dorobek wielu pokoleń teoretyków i praktyków wychowania. Jest on jedynie elementem procesu, który wciąż trwa. Rzadko jednak zwraca się uwagę na rolę kobiet w tym procesie, a przecież przyczyniły się do kształtowania rodzimej myśli, praktyki i podstaw teorii wczesnej edukacji. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie szczególnego wkładu kobiet bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w edukację małego dziecka w rozwój i doskonalenie podstaw teorii wczesnej edukacji – pedagogiki przedszkolnej.


Słowa kluczowe


kobieta; wychowawczyni; nauczycielka; wczesna edukacja; pedagogika przedszkolna

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism