Społeczność terapeutyczna jako metoda pracy grupowej z bezdomnymi

Krzysztof Juliusz Pilarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.035

Abstrakt


W artykule przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne, które przemawiają za zasadnością stosowania metody społeczności terapeutycznej w pracy z osobami bezdomnymi. Bezdomni, jako osoby wykluczone ze społeczeństwa, prezentują często postawy minimalistyczne, niechętnie angażując się w klasyczne działania terapeutyczno-naprawcze. Społeczność terapeutyczna, obligująca jej uczestników do zdobywania doświadczeń społecznych poprzez ciągłe interakcje międzyludzkie, wydaje się jedną z najbardziej adekwatnych, a przy tym praktycznie niestosowanych sposobów pomocy w resocjalizacji bezdomnych.


Słowa kluczowe


społeczność terapeutyczna; bezdomność; terapia grupowa

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism