Antropologiczna perspektywa Chiary Lubich na trzecie tysiąclecie

Jesús Moran Cepedano

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/21214

Abstrakt


Doświadczamy dzisiaj poważnego kryzysu antropologicznego, co powoduje konieczność stworzenia nowej, perspektywicznej wizji, aby móc na niego skutecznie odpowiedzieć i aby z wielkiego wyzwania stał się okazją do wzrostu dla nowych pokoleń. Aby sprostać temu zadaniu, trzeba z jednej strony słuchać autorytatywnych głosów, które wyjaśniają nasze czasy, a z drugiej strony odnieść się do niektórych istotnych etapów historii ludzkości, które poprzedziły aktualny stan. W tym przedsięwzięciu najistotniejsza jest refleksja nad tym, jak wszystko to zostało przyjęte i zinterpretowane w Kościele i jakie konsekwencje miało dla jego samoświadomości. Właśnie w ten kontekst wpisuje się propozycja antropologiczno-wychowawcza, która wypływa z charyzmatu Chiary Lubich i z doświadczenia Ruchu Focolari.


Słowa kluczowe


inna nowoczesność; kryzys antropologiczny; humanizm jedności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Zygmunt. Individualmente insieme. Reggio Emilia: Diabasis, 2008.

Benedetto XVI. Caritas in Veritate. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2006.

Carella, Nino. Silvia prima di Chiara. La ricerca di una strada nuova. Roma: Città Nuova, 2014.

Centro Chiara Lubich – Istituto Universitario Sophia. Dottorati honoris causa conferiti a Chiara Lubich. Roma: Città Nuova, 2016.

Chatel, Francesco. „Alla scuola di chi?ˮ. Nuova Umanità 180 (2008): 613–621.

Coda, Piero. „I movimenti ecclesiali, dono dello Spiritoˮ. W: Pontificium Consilium pro Laicis, I movimenti nella Chiesa, 77–103. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999.

Coda, Piero. La Chiesa è il Vangelo. Alle sorgenti della teologia di papa Francesco. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017.

Congregazione per la dottrina della fede. Iuvenescit Ecclesia. Città del Vaticano, 16 maggio 2016.

Falmi, Donato. „Presentazione della collana Studi e Documentiˮ. W: Qui c’è il dito di Dio. Carlo de Ferrari e Chiara Lubich: il discernimento di un carisma, red. Lucia Abignente, 5–8. Roma: Centro Chiara Lubich – Città Nuova, 2017.

Fariñas Dulce, Maria José. „Neoindividualismo y desigualdadˮ. El País, 5.01.2005. https://elpais.com/diario/2005/01/05/opinion/1104879608_850215.html [20.09.2018].

Franciszek. Evangelii gaudium. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

Franciszek. Laudato si’. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.

Franciszek. Lumen Fidei. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

Franciszek. Veritatis gaudium. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018.

Giovanni Paolo II. „V Simposio dei Vescovi d’Europa”. L’Osservatore Romano, 7.09.1982.

Giovanni Paolo II. Redemptor hominis. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1979.

Hünermann, Peter. Uomini secondo Cristo oggi. L’antropologia di papa Francesco. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017.

Jan Paweł II. Novo Millennio Ineunte. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2000.

Lubich, Chiara. „Il carisma dell’unità e la pedagogia. Estratto della lezione svolta, il 10 novembre 2000, presso la Catholic University of America di Washington, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in pedagogiaˮ. W: Chiara Lubich, La Dottrina spirituale, 227–230. Milano: Mondadori, 2001.

Lubich, Chiara. „Paradiso ’49ˮ. Nuova Umanità 177 (2008): 285–296.

Lubich, Chiara. „Spiritualità dell’unità e vita trinitaria. Lezione per la laurea honoris causa in teologiaˮ. Nuova Umanità 151 (2004): 11–20.

Lubich, Chiara. Charyzmat jedności, red. Michele Vandeleene. Kraków: Fundacja Mariapoli i Wydawnictwo M, 2007.

Lubich, Chiara. Duchowość jedności nową drogą. Kraków: Fundacja Mariapoli, 2004.

Lubich, Chiara. Educazione come vita, red. A. Vincenzo Zani. Brescia: La Scuola, 2010.

Lubich, Chiara. Inaugurazione del 1º corso dell’Istituto Superiore di Cultura. Montet, 15/8/2001. Rocca di Papa: Archivio Movimento dei Focolari.

Lubich, Chiara. Messaggio al Convegno di SportMeet, Vienna (Austria), settembre 2004. Rocca di Papa: Archivio Movimento dei Focolari.

Lubich, Chiara. Una cultura nuova per una nuova società. Discorsi in occasione del conferimento di lauree h. c., congressi e convegni 1996–2001. Roma: Città Nuova, 2002.

Lubich, Chiara. Una famiglia per rinnovare la società. Roma: Città Nuova, 1993.

Marion, Jean-Luc. Prolegómenos a la caridad. Madrid: Caparros editores, 1993.

Nussbaum, Martha C. Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa: Kultura liberalna, 2016.

Paweł VI. „Populorum progressio”. Wiadomości Diecezjalne (Katowice) 36 (1968): 205–225.

Quartana, Pino. „Introduzione. Avere il Maestro tra di noiˮ. W: Chiara Lubich, Una famiglia per rinnovare la società, 105–108. Roma: Città Nuova, 1993.

Rifkin, Jeremy. La civiltà dell’empatia. Milano: Mondadori, 2010.

Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1967.

Steiner, George. Nauki mistrzów. Poznań: Zysk i spółka, 2007.

Urs von Balthasar, Hans. Teologica. Vol. III. Milano: Jaca Book, 1992.

Zanghí, Giuseppe Maria. „Il pensare come amore. Verso un nuovo paradigma culturaleˮ. Nuova Umanità 145 (2003): 1–19.

Zanghí, Giuseppe Maria. „Quale uomo per il terzo millennio?ˮ. Nuova Umanità 134 (2001): 247–277.

Zanghí, Giuseppe Maria. Gesù abbandonato maestro di pensiero. Roma: Città Nuova, 2008.

Zanghí, Giuseppe Maria. Leggendo un carisma. Chiara Lubich e la cultura. Roma: Città Nuova, 2015.

Zanghí, Giuseppe Maria. Notte della cultura europea. Roma: Città Nuova, 2007.

Zubiri, Xavier. El problema teologal del hombre: cristianismo. Madrid: Alianza Editorial – Fundación Xavier Zubiri, 1997.

Zubiri, Xavier. Tres dimensiones del ser humano: individual, social, histórica, red. Jordi Corominas. Madrid: Alianza Editorial – Fundación Xavier Zubiri, 2006.
ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism