The Outline of Family Upbringing Theory in Pedagogical Reflection of Teresa Kukołowicz and Józef Wilk

Danuta Opozda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.034

Abstrakt


Zarys teorii wychowania w rodzinie w pedagogicznej refleksji Teresy Kukołowicz i Józefa Wilka

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim wyróżnienie i uporządkowanie istotnych w mojej ocenie kwestii dotyczących wychowania w rodzinie, które podejmowane były przez Teresę Kukołowicz i Józefa Wilka. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, co wnieśli profesorowie w refleksję nad wychowaniem w rodzinie. Zarysowana w niniejszym artykule treść refleksji autorów jest istotna z uwagi na próby rekonstrukcji teorii wychowania w rodzinie. W artykule krótko zakreśliłam strukturę instytucjonalną, w ramach której swą działalność naukowo-badawczą prowadzili wspomniani autorzy. W dalszej kolejności prezentuję główne kierunki pedagogicznej refleksji nad wychowaniem w rodzinie – najpierw T. Kukołowicz, potem J. Wilka. Następnie przedstawiam kilka uwag kończących.


Słowa kluczowe


rodzina; dziecko; wychowanie; teoria wychowania w rodzinie; wiedza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Kawula, Stanisław, Józefa Brągiel, Andrzej Janke. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997.

Kukołowicz, Teresa. Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1978.

Kukołowicz, Teresa. „Wprowadzenie. Możliwości integracji wiedzy o rodzinie”. In: Z badań nad rodziną, ed. Teresa Kukołowicz, 5–17. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.

Kukołowicz, Teresa. „Z prac Pierwszego Seminarium z Psychologii Rodziny”. In: Z badań nad rodziną, ed. Teresa Kukołowicz, 196–198. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.

Kukołowicz, Teresa. Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.

Kukołowicz, Teresa. Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.

Kukołowicz, Teresa. „Sytuacja wychowawcza w podstawach współczesnej pedagogiki S. Kunowskiego a jej ujęcie w pedagogice otwartej”. In: W trosce o integralne wychowanie, ed. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie 1981.

Maryniarczyk, Andrzej. „Antropologiczne źródła pedagogiki rodziny w ujęciu Księdza Józefa Wilka”. In: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937–2003), ed. Barbara Kiereś, Marian Nowak, Danuta Opozda, 65–78. Lublin–Kraków: Poligrafia Salezjańska i Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2006.

Nowak, Marian. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, 2008.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.

Nowak, Stefan. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Opozda Danuta. „Pedagogika rodziny w uniwersyteckiej działalności Księdza Profesora Józefa Wilka”. In: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, ed. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, 115–135. Lublin Wydawnictwo KUL, 2010.

Opozda, Danuta. „Interdyscyplinarność i intradyscyplinarność w pedagogice rodziny”. Paedagogia Christiana 2/34 (2014): 169–183.

Opozda, Danuta, Magdalena Parzyszek. „Zarys refleksji nad rozwojem pedagogiki rodziny w KUL w świetle koncepcji wychowania w rodzinie Piotra Poręby i Józefa Wilka”. In: W służbie nauki, wychowania i wartości, ed. Ryszard Skrzyniarz, Małgorzata Łobacz, Barbara Borowska, 381–397. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2015.

Opozda, Danuta. „Subdyscyplinarny charakter pedagogiki rodziny – uwagi metodologiczne”. In: Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, ed. Marek Marczewski, 15–41. Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, 2015.

Skrzyniarz, Ryszard. „Dzieje pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II”. In: Pedagogika na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, ed. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, 13–40. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin–Kraków: Poligrafia Salezjańska i Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2006.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism