Idea proegzystencji wartością zasadniczą w życiu wychowawcy

Helena Słotwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.029

Abstrakt


Artykuł wskazuje na inspirującą rolę proegzystencji dla wychowawcy w realizowaniu swego powołania. Tekst zapoznaje najpierw z ideą proezystencji, która zawiera prawdę o człowieku w różnych jego wymiarach. Następnie wskazuje na jej uniwersalizm, związek z wartością, co w końcu upoważnia ideę proegzystencji, aby – mimo swej roli inspirującej – również stanowić wyzwanie dla wychowawcy. Stąd jej podwójna wartość.


Słowa kluczowe


człowiek; proegzystencja; teologia; wartości; wychowawca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bis, Dorota. „Misja wychowawcza w ujęciu Romano Guardiniego”. W: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. Alina Rynio, 257–260. Kielce: Jedność, 2001.

Chudy, Wojciech. „Istota pedagogiki personalistycznej”. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 271–295. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Cyrklaff, Ryszard. „Augustyn. Myśl etyczna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1099–1101. Lublin: TN KUL, 1973.

Eborowicz, Wacław. „Augustyn, Myśl teologiczna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1103–1106. Lublin: TN KUL, 1973.

Gajdamowicz, Halina. „Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie obiektywistycznych teorii wartości”. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 104–114. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Gajdamowicz, Halina. Wychowanie do wartości. Aksjologiczne inspiracje angielskiej filozofii Oświecenia. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 1996.

Guardini, Romano. Bóg daleki. Bóg bliski. Poznań: „W drodze”, 1991.

Jan Paweł II. „Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy. Przesłanie papieskie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. «Ku Konstytucji europejskiej»”. L’Osservatore Romano 10–11 (2002): 32–34.

Jeziorański, Marek. „Wychowawca”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 20, 1045–1046. Lublin: TN KUL, 2014.

Krajewski, Radosław. „Wartość. W filozofii”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 20, 261-261. Lublin: RW KUL, 2014.

Krąpiec, Mieczysław, Zofia Zdybicka. „Augustyn. Myśl filozoficzna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1095–1099. Lublin: TN KUL, 1973.

Łydka, Władysław, Andrzej Zuberbier. „Chrystologia. I. W teologii katolickiej”. Encyklopedia Katolicka, t. 3, 304–315. Lublin: TN KUL, 1979.

Magier, Piotr. „Pedagogika postmodernizmu”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 15, 216–218. Lublin: TN KUL, 2011.

Maj, Adam. „Wychowanie. 3. Aspekt religijny”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 20, 1041–1042. Lublin: TN KUL, 2014.

Najman, Katarzyna, Jerzy Szymik. „Proegzystencja”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 16, 439–441. Lublin: TN KUL, 2012.

Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL, 1999.

Olszak, Alicja. „Hierarchia wartości a realizm życiowy studentów pedagogiki (komunikat z badań)”. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 932–941. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Przanowski, Mateusz. „Tomasz z Akwinu. Myśl teologiczna. Eschatologia”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 19, 856–857. Lublin: TN KUL, 2013.

Roskal, Zenon Eugeniusz. „Pascal Blaise, Myśl filozoficzna” W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, 1402–1403. Lublin: TN KUL, 1973.

Rusecki, Marian. „Pascal Blaise. 3. Myśl apologetyczno-teologiczna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 14, 1403–1404. Lublin: TN KUL, 2010.

Sikorski, Tadeusz. „Wychowanie”. W: Słownik Teologiczny, red. Andrzej Zuberbier, 657–658. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1999.

Słotwińska, Helena. „Bóg jako wychowawca człowieka”. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 138–147. Radom: Polwen, 2016.

Słotwińska, Helena. Kształtowanie postaw religijnych na katechezie. Lublin: KUL, 2004.

Słotwińska, Helena. „Samowychowanie i samokształcenie elementami autoformacji”. Paedagogia Christiana 1 (2007): 65–81.

Słotwińska, Helena. Wychowawcza wartość wzorów osobowych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Szymczyk, Leokadia. „Pedagogika emancypacyjna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 15, 214–216. Lublin: TN KUL, 2011.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T. 1. Warszawa: PWN, 1997.

Verhack, I. „Wychowywać, czyli wzbudzać poznanie własnego istnienia”. W: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, 79–86. Stalowa Wola: WNS KUL, 1999.

Wołosiuk, Beata. „Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym”. Paedagogia Christiana 1 (2011): 185–202.

Zaborowski, Konrad. „Tomasz z Akwinu. Myśl filozoficzna”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 19, 852–853. Lublin: TN KUL, 2013.

Zbiciak, Józef. „Bernard z Clairvaux. V. Duchowość”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 2, 304–305. Lublin: TN KUL, 1976.

Zieliński, Edward. „Bonawentura”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 2, 780–785. Lublin: TN KUL, 1983.

Zieliński, Edward, „Duns Szkot”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 4, 354–361. Lublin: TN KUL, 1995.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism